Cestná doprava

Nemecko plánuje predĺžiť zvýhodnenia pre CNG a LNG nákladné vozidlá

Nemecký parlamentný výbor pre dopravu odporučil predĺžiť výnimky z diaľničných poplatkov pre ťažké nákladné vozidlá na skvapalnený (LNG) aj stlačený (CNG) zemný plyn až do 31. decembra 2023.

Zámer pokračovať v zvýhodňovaní ekologickejších typov vozidiel a umožniť im bezplatné využívanie nemeckých diaľnic potvrdil aj poslanec Nemeckého spolkového snemu a člen parlamentného výboru pre dopravu Karl Holmeier. Očakáva sa, že nemecký spolkový snem aj spolková rada tento návrh v najbližších týždňoch schvália. Vozidlá s pohonom na stlačený a skvapalnený zemný plyn (CNG a LNG) s hmotnosťou nad 7,5 tony by tak boli do 31. decembra 2023 oslobodené od diaľničných poplatkov.

Toto rozhodnutie teší najmä dopravcov, ktorí už nákladné vozidlá s pohonom na CNG a LNG využívajú. Výnimka z nemeckého mýta znižuje celkové náklady spojené s vlastníctvom nákladných vozidiel a zásadne vylepšuje návratnosť investícií do vozidiel s týmto pohonom nielen domácim ale aj zahraničným autodopravcom. V Nemecku ale aj vo zvyšku Európy sa navyše ďalej buduje nová infraštruktúra pre CNG a LNG vozidlá.

V súčasnosti sa LNG javí ako efektívna ekologickejšia alternatíva na diaľkových trasách (FOTO: Scania Group)

Ekologická cesta k oživeniu ekonomiky

Environmentálny rozmer nateraz ustupuje potrebe znovu naštartovať ekonomiku Európy, ktorá utrpela ťažké straty spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19, podľa International Road Transport Union (IRU) ale príklad Nemecka ukazuje, že existujú spôsoby ako pomôcť rozbehu ekonomiky a zároveň byť ohľaduplný k životnému prostrediu.

„Akákoľvek alternatíva voči konvenčnej dieselovej technológii má svoju cenu a zvlášť to platí pre diaľkové nákladné vozidlá a autobusy, pri ktorých sú alternatívne možnosti limitované. Nemecký model je pragmatickým merateľným opatrením, ktoré podporuje dekarbonizáciu a mali by si ho osvojiť aj krajiny po celom svete,“ povedal na margo rozhodnutia Nemecka Matthias Maedge, Advocacy Director IRU.

Predĺžiť platnosť výnimky odporučila príslušným orgánom koncom apríla aj nemecká environmentálna agentúra DENA, ktorá zvýhodnenie CNG a LNG nákladných vozidiel považuje za kľúčové pre ich rozvoj a širšie využitie. V Nemecku je oslobodenie z platby mýta pre vozidlá nad 7,5 tony s pohonom CNG a LNG súčasťou snahy zviditeľniť a presadiť ekologickejší spôsob prepravy tovarov po ceste.

Zemný plyn mení pri teplote -162 °C svoje skupenstvo z plynného na kvapalné a tým vzniká skvapalnený zemný plyn – LNG (FOTO: Volvo Trucks)

Žiadateľ môže pri kúpe CNG alebo LNG nákladného vozidla získať od štátu príspevok až do výšku 12 000 eur na vozidlo. Cena je jednou z hlavných prekážok pri rozhodovaní zákazníkov o prechode na LNG ťahače. Tie stoja v priemere o 20 000 až 30 000 viac ako konvenčné naftové ťahače. Podpora zo strany štátu zvýhodňuje ich kúpu a zefektívňuje ich prevádzku.

Podpora motivuje ku kúpe LNG vozidiel

„Od zavedenia týchto nástrojov sme zaznamenali 1 421 žiadostí o registráciu LNG vozidiel a viac ako 430 žiadostí o registráciu CNG vozidiel,“ píše sa v správe DENA. To pomohlo znížiť emisie CO2 o 24 000 ton (pri predpoklade, že vozidlá ročne najazdia 100 000 km)Ako ďalej konštatuje environmentálna agentúra, LNG a CNG vozidlá sú v súčasnosti jedinou alternatívou k dieselovému pohonu nákladných vozidiel na diaľkových trasách. Oproti nafte znižuje CNG emisie CO2 až do 90 %, v prípade využitia bioplynu.

Pridaním 20 % obnoviteľného metánu sa znižujú emisie skleníkových plynov o približne 35 % oproti konvenčnému pohonu. Signál v prospech zavádzania technológií na zemný plyn v doprave prichádza nielen z Nemecka, ale aj zo susedného Rakúska, ktoré udelilo výnimku zo sektorového zákazu jazdy v Tirolsku práve nákladným vozidlám s pohonom na LNG. Od 1. januára 2020 navyše vstúpila do platnosti zmena daňových pravidiel vzťahujúcich sa na zemný plyn, ktorá LNG klasifikuje ako plyn a preto už nie je predmetom dane z fosílnych palív.

Prečítajte si aj

Back to top button