Logistika a skladovanie

Kombinovaná doprava v ohrození

Kombinovaná doprava v ohrození. „Ceny za elektrinu používanú v železničnej trakcii by sa mali primerane regulovať a upraviť. Ak sa tak nestane, kombinovaná doprava nemôže konkurovať diaľkovej kamiónovej doprave,“ konštatuje Medzinárodná únia pre cestnú a železničnú kombinovanú dopravu (UIRR).

V súčasnosti sa odohráva najvýznamnejšia energetická kríza, akú Európa v modernej dobe zažila. UIRR zdôraznila, že dotovanie cien trakčnej elektriny je pre európsku kombinovanú dopravu otázkou prežitia.
Pochopiteľne, sektor kombinovanej dopravy čelí primárnemu problému nedostatočne dotovanej elektriny, na ktorú sa vo veľkej miere spolieha pri svojej železničnej časti. No aj keď bude elektrina dotovaná, kombinovaná doprava musí byť podľa UIRR zaradená do regulovaného cenníka, inak by mohla čeliť nekalej konkurencii a možno aj mnohým stratám v objemoch a výnosoch.

Situácia je kritická

V neoficiálnom dokumente Európskej komisie pre energetiku o núdzových zásahoch na trhu s elektrinou sa uvádza imperatív členských štátov „regulovať cenu elektriny pre nestále skupiny spotrebiteľov“.
Ide o kritickú vec. Kombinovaná doprava by mala byť podľa UIRR zaradená medzi tieto nestabilné skupiny z troch dôvodov. Po prvé: kombinovaná doprava nevyhnutne využíva elektrickú trakciu, prinajmenšom pre jej koľajovú zložku.

Po druhé: ceny trakčnej elektriny sa v rôznych členských štátoch EÚ zvýšili o 300 – 1 000 %. Zatiaľ čo Medzinárodná cestná únia nedávno potvrdila, že náklady na motorovú naftu pred zdanením – používanú v nákladných autách na dlhé vzdialenosti – sa od januára zvýšili len o 69 %. Tretie: prevádzkovatelia a terminály kombinovanej dopravy sú predovšetkým malé a stredné podniky s nedostatočnými ziskami na vyváženie akútnej energetickej a hospodárskej krízy a vyžadujú si priamu podporu.

Kombinovaná doprava v ohrození

Rovnosť podmienok neexistuje

Pri pohľade na to, ako sú ceny ropy v porovnaní s elektrinou dotované, a na neistotu, či sa operátori kombinovanej dopravy zapoja do možných schém finančnej podpory, sa ukazuje, že rovnaké podmienky medzi diaľkovou kamiónovou dopravou a kombinovanou dopravou sú preč. Dotovanie fosílnych palív pred čistou elektrinou môže byť pre prevádzkovateľov kombinovanej dopravy z dôvodu vysokých cien za trakciu škodlivé aj z krátkodobého hľadiska. O možnosti straty zákazníkov v doprave na veľké vzdialenosti nehovoriac.

Podľa predstaviteľov UIRR je nevyhnutné, aby ministri energetiky členských štátov poskytli Európskej komisii správne pokyny na vypracovanie svojho intervenčného balíka pre trh s elektrinou. Kombinovaná doprava musí byť vyhlásená za skupinu nestálych odberateľov elektrickej energie s vysokou prioritou. Prekládkové terminály by zároveň mali dostávať regulovanú elektrinu, aby mohli bez prekážok vykonávať svoju činnosť.

Kombinovaná doprava v ohrození

Ihla v kope sena?

Inflácia je celosvetová a všetky krajiny zavádzajú tvrdé opatrenia, a preto sa zrejme dostávame do najhoršieho obdobia od sedemdesiatych rokov. Bude dlhotrvajúce, škaredé, sprevádzané finančným napätím, finančnou nestabilitou a dlhovou krízou. Preto ako svieži vánok zapôsobil na kombinovanú dopravu stimul pre železničné spoločnosti vo Francúzsku, ktorý nedávno schválila Európska komisia. Je ním podpora služieb prepravy jednotlivých vozňov v krajine vo forme schémy štátnej pomoci vo výške 450 miliónov eur. Preprava jednotlivých vozňov je totiž v súčasnosti v Európe kľúčový a ohrozený priemyselný segment.

Schéma za takmer pol miliardy eur sa bude implementovať vo Francúzsku podľa pravidiel EÚ o štátnej pomoci a bude trvať takmer tri roky, do 31. decembra 2025. Financovanie prepravy jednotlivých vozňov je rozhodujúce pri presune dopravy z ciest na železnicu. O opätovné získanie dôvery svojich zákazníkov v súčasných neistých časoch sa snažia aj železničné nákladné spoločnosti pôsobiace na Novej hodvábnej ceste. Hlavnými problémami, ktoré znepokojujú ich zákazníkov, sú bezpečnosť nákladu, politika nulovej covidity. Tú presadzuje čínska vláda, a z nej vyplývajúce značné oneskorenia odchodu nákladných vlakov, ako aj nedostatok platných alternatívnych trás.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Alexander Sotník, foto: RailFreight.com

Prečítajte si aj

Back to top button