Logistika a skladovanie

Výzvy a investície spoločnosti METRANS

Napriek súčasnej situácii v európskej a celosvetovej, ktorá ovplyvňuje tovarové toky, sa spoločnosť METRANS snaží neustále inovovať a prinášať nové možnosti a nové spojenia pre svojich zákazníkov. Investujú do rozvoja terminálov, rozširovania vagónovej alebo rušňovej flotily.

Ako hodnotíte uplynulý rok z pohľadu kombinovanej dopravy a aký bol pre spoločnosť METRANS?
Naša spoločnosť METRANS spravila všetky kroky na zachovanie plynulosti prevádzky. A to internými nastaveniami, a zároveň sa aj počas tohto obdobia sústreďovala na ďalší rozvoj spoločnosti. Vyskúšali sme si obdobie tzv. „blank sailingov“, kde zrazu chýbali lode, ktoré mali voziť kontajnery. Keď sme chceli zabezpečiť to, aby sa nenarušili dodávateľské reťazce a tovar sa vždy dostal tam, kam bol určený, tak sme sa rozhodli, že budeme prevádzkovať všetky vlakové spojenia. A to tak, ako pred pandémiou. Veľkou investíciou bolo vybudovanie nového terminálu v maďarskom meste Zalaegerszeg. Rovnako sa začalo stavať v Berlíne. V Čechách sme minulý rok rozšírili terminálové kapacity, investujeme i do nášho železničného opravárenského podniku v Kolíne, kde máme cieľ i vďaka týmto investíciám postaviť moderné servisné centrum pre vagóny a lokomotívy. Pretože na trhu vidíme medzeru, riešime tak trochu problém, že naše vagóny a lokomotívy potrebujú pravidelnú údržbu.

Aké výzvy so sebou priniesla situácia spôsobená pandémiou ochorenia COVID-19?
Jednou z najväčších výziev, ktorá vznikla v súvislosti s pandemickou situáciou, bola a je určite nepredvídateľnosť. Táto nepredvídateľnosť nás naučila omnoho rýchlejšie sa prispôsobovať a omnoho rýchlejšie prijímať tieto výzvy. Myslím tým na prispôsobovanie sa nielen požiadavkám zákazníkov, ale aj nariadeniam vlád, ktoré častokrát prichádzali v poslednej chvíli a chaoticky. Pri počte našich zamestnancov a počte krajín, v ktorých už dnes pôsobíme, sa musíme zo všetkých našich síl sústreďovať aj na tieto opatrenia, aby sme im vyhoveli a zároveň neobmedzovali chod našej spoločnosti a nestresovali našich zákazníkov, ako ani dodávateľské reťazce, ktoré závisia aj od našich služieb.

Ako sa menia logistické toky v kombinovanej preprave a ktoré trendy v jej vývoji považujete za kľúčové?
V našom sektore sa prispôsobujeme našim zákazníkom, ktorí ovplyvňujú tok tovarov. Celý reťazec má určité nadväznosti a len čo v jednom kroku dochádza k odchýlkam, má to vplyv na celý tok tovaru. Ak začne meškať loď do prístavu, celá vnútrozemská logistika je rozladená. Na vlaky, ktoré jazdia v stanovených časových oknách, nemáte nakladať importné kontajnery z prístavu, a zároveň na vnútrozemských termináloch vám vzniká pretlak exportných kontajnerov, ktoré sa nemôžu odvážať do prístavu, pretože prístav by v dôsledku preplnenosti začal kolabovať. Samozrejme, vidíme aj pozitívne aspekty a jedným z nich je aj to, že sa celý trh snaží nájsť alternatívy k zaužívaným prepravným tokom.

Ktoré služby z vašej ponuky pomáhajú zákazníkom uspieť v dnešnom vysoko konkurenčnom prostredí?
Naša spoločnosť poskytuje svojim zákazníkom široké spektrum služieb, ktoré tomu napomáhajú. Tvoríme systém, kombináciu služieb tak, aby to dávalo zmysel. Práve toto je dnes pridanou hodnotou, ktorú sa snažíme našim zákazníkom ponúknuť.

Aké sú kľúčové benefity, ktoré zákazníci vďaka vašim službám získavajú?
Najväčším benefitom je frekvencia a prepravná kapacita na našich spojeniach a systém, ktorý sme za 30 rokov postavili. Sieť 17 terminálov, 550 vlakov týždenne naprieč Európou. Prepravné kapacity vieme veľmi rýchlo a pružne prispôsobovať požiadavkám trhu, a tak poskytnúť našim zákazníkom istotu. Ako ďalší benefit by som vyzdvihol na mieru šité riešenia. V spolupráci s našimi zákazníkmi sa dokážeme rozprávať o rôznych kombináciách našich služieb, ktoré napomáhajú k optimalizácii daných prepráv.

Aké novinky chystáte v roku 2021, prípadne prípadne v strednodobom výhľade?
Noviniek, ktoré naša spoločnosť chystá či už na rok 2021, alebo v blízkej budúcnosti, je viacero. O niektorých z týchto noviniek nemôžeme zatiaľ otvorene hovoriť, pretože sa dolaďujú posledné detaily, ale z tých, ktoré sú už odsúhlasené, by sme radi vyzdvihli výstavbu nového terminálu spoločnosti METRANS v maďarskom meste Zalaegerszeg. Tento terminál ešte viac upevní našu pozíciu v spojeniach s prístavom Koper, ako aj ďalšími možnými napojeniami na prístavy v Jadrane. Druhou významnou investíciou je výstavba v Berlíne. Aj do už dnes jestvujúcich terminálov sú naplánované ďalšie investície. Významné sú aj nové spojenia medzi sieťou spoločnosti METRANS a Čínou, kde v spolupráci s našimi partnermi pribudnú ďalšie spojenia už k existujúcim. Jedným z týchto nových spojení je pravidelná linka medzi JINHUA – METRANS BUDAPEŠŤ. Týmto spojením dokážeme pokryť oblasť Šanghaja. Ďalšou novinkou je pravidelné spojenie medzi LIANYUNGANG – METRANS ČESKÁ TŘEBOVÁ,, a týmto spojením dokážeme pokryť oblasť Qingdaa.

Ako podľa doterajšieho vývoja hodnotíte linky Xian – Dunajská Streda a ďalšie linky z Číny do Českej Třebovej, Poznane a Hamburgu?
Tieto spojenia, ako aj ďalšie plánované spojenia ukazujú svoju dôležitosť pre zachovanie plynulého toku tovarov medzi Áziou a Európou, ale taktiež aj v smere do Ázie z Európy. Dôležitosť týchto spojení sa ukazuje najmä v dnešných nepredvídateľných časoch, keď sa zákazníci snažia obmedzovať svoje skladové zásoby na minimálne množstvá a aj napriek obrovským vzdialenostiam vsa veľké množstvo tovarov prepravuje systémom just-in-time. Aj vďaka spoľahlivosti, ktorú tieto spojenia ukázali, vidíme enormný nárast týchto vlakových spojení a tvoria neoddeliteľnú súčasť tovarového toku a sú ďalšou ďalšou alternatívou, ako tovar prepravovať.

Zdroj
transport.sk
Editor
Metrans

Prečítajte si aj

Back to top button