Cestná doprava

Flexibilná refundácia dane

Flexibilná refundácia dane. Eurowag rozširuje možnosti služby Net Invoicing pre vratky DPH. Produkt Flexi ponúka dopravným firmám štyri varianty, ako získať späť peniaze za pohonné hmoty, mýto a ostatný pridružený tovar či služby.

Proces vrátenia DPH, niekedy tiež označovaný termínom „refundácia DPH“ alebo asi najčastejším hovorovým pojmom „vratka DPH“, sa týka hlavne spoločností, ktoré síce pôsobia medzinárodne, avšak služby poskytujú len lokálnym odberateľom. „Typickým príkladom sú medzinárodné dopravné spoločnosti. Hoci v zahraničí tieto firmy nakupujú tovar a služby, v tomto prípade najmä palivo a mýto, faktúry za svoje služby vystavujú len odberateľom vo svojej domovine,“ vysvetľuje Zdeněk Fišer, head of tax refund operation zo spoločnosti Reamon Tax, a. s., ktorá je dcérskou firmou Eurowagu.

To však dopravcov stavia do nevýhodnej situácie, pretože si v českom daňovom priznaní nemôžu uplatniť nárok na odpočet DPH z tovaru a služieb nakúpených v zahraničí. Aby sa tejto „nespravodlivosti“ zamedzilo, pri splnení určitých podmienok možno požiadať o vrátenie DPH zo zahraničia.

Eurowag zariadi refundáciu za tankovanie nielen vo svojej sieti

Flexibilná refundácia dane

Ušetrí čas a zaistí cash flow

Proces však nie je taký priamočiary, ako je to v prípade klasického priznania k DPH v Českej republike. Žiadosti sa obvykle podávajú po skončení každého štvrťroka. Niektoré štáty EÚ síce vybavujú žiadosti pomerne rýchlo, inde ale môže proces vrátenia trvať pokojne až niekoľko mesiacov. Toto vybavovanie vždy predstavuje administratívnu záťaž, preto sa na trhu objavili spoločnosti, ktoré refundáciu za určitý servisný poplatok zaistia. Avšak, aj tak musia firmy na peniaze čakať.

Eurowag preto v ďalšom kroku prišiel so službou Net Invoicing, ktorá sa niekedy označuje ako „financovaná refundácia“. Ide o najrýchlejší spôsob, ako získať vratku DPH zo zahraničia. Nemusíte totiž čakať na zaslanie peňazí od príslušného finančného úradu, Eurowag vám ich pošle ihneď. Navyše, financovanie môžete využiť nielen na faktúry od Eurowagu, ale aj od tretích strán. A to v prípade, keď používate napríklad karty aj od iných poskytovateľov.

Refundácia sa týka aj mýta

Flexibilnejšie financovanie

Napriek tomu sa ukázalo, že mnoho dopravcov nepotrebuje také rýchle vrátenie DPH. Preto Eurowag rozšíril služby financovania refundácie daní. „Naši klienti si môžu novo zvoliť, v akej frekvencii im budú financie z refundácie DPH vyplácané,“ opisuje novinku Zdeněk Fišer.

Existujú štyri varianty:

  1. Semi Net Invoicing: ideálne riešenie pre malé firmy, ktoré peniaze nepotrebujú tak rýchlo a ktoré službu Net Invoicing využijú napríklad len raz za kvartál či dokonca raz za rok. Refundáciu DPH získajú v najbližšom fakturačnom cykle ihneď po konci nastaveného obdobia na podávanie žiadostí.
  2. Net Invoicing s limitom od: riešenie vhodné pre firmy, ktorým dáva služba Net Invoicing ekonomický zmysel len od určitého objemu vrátenej čiastky. Môžu si nastaviť minimálnu čiastku, od ktorej sa začne žiadosť financovať. Po jej dosiahnutí dôjde k vyplateniu vratky DPH v najbližšom fakturačnom období. Limity môžu byť nastavené rôzne podľa krajín.
  3. Advanced Payment: žiadosť bude financovaná po úspešnom podaní v najbližšom fakturačnom cykle. Tento variant je vhodný pre firmy, ktoré potrebujú peniaze čo najrýchlejšie po podaní žiadosti.
  4. Hybrid Net Invoicing: pokiaľ ostatné možnosti nevyhovujú, možno si vybrať iba tie vratky daní konkrétnej žiadosti o vrátenie DPH, ktoré budú financované.

Flexibilná refundácia dane

Dokonalý prehľad

Napriek tomu, že prenecháte administratívu refundácií spoločnosti Eurowag, vďaka ich klientskemu portálu máte dokonalý prehľad o stave svojich refundácií v reálnom čase. Na jednom mieste tak vidíte stav spracovania žiadostí vrátane prehľadu faktúr od Eurowagu aj tretích strán.

Vďaka klientskemu portálu máte prehľad o stave refundácií

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
MŠ, foto: Eurowag

Prečítajte si aj

Back to top button