Cestná doprava

DPMK pripravuje rozsiahly prieskum na zlepšenie MHD

Rozsiahly dopravný prieskum v mestskej hromadnej doprave (MHD) pripravuje Dopravný podnik mesta Košice (DPMK). „Umožní nám získať reálne údaje o cestovaní MHD a prijať opatrenia, aby bolo bezpečné, kvalitné a efektívne,“ uviedol na margo prieskumu generálny riaditeľ DPMK Michal Tkáč.

Spresnil, že prieskum budú robiť počas februára a marca. Anketári budú na vybraných zastávkach zbierať informácie o prichádzajúcich a odchádzajúcich spojoch, najmä o ich využiteľnosti a dodržiavaní cestovného poriadku. Jednotlivé zastávky na prieskum vytypuje DPMK podľa liniek, ktoré cez ne prechádzajú – na najdôležitejších spojoch sa budú údaje zisťovať počas celého dňa, na menej vyťažených spojoch v čase rannej špičky pracovných dní a na linkách slúžiacich na prepravu cestujúcich na pracovné zmeny budú prieskumníci zapisovať údaje pred začatím a po skončení každej pracovnej zmeny. Súčasne budú vyhodnocované údaje z palubných počítačov o jazdných časoch, nakoľko pre narastajúce dopravné zápchy v meste nie je možné dodržiavať v čase prepravných špičiek odchody podľa cestovného poriadku – následne budú na základe týchto údajov upravené grafikony. Súčasťou prieskumu bude sociologická časť, ktorej cieľom je získať informácie o spokojnosti cestujúcich s kvalitou poskytovaných služieb, kultúrou cestovania, rýchlosťou prepravy, ústretovosťou vodičov, či prístupom revízorov pri kontrolách. Dotazník o spokojnosti cestujúcich bude dostupný na internete. DPMK uskutočnil v uplynulom roku rozsiahle úpravy liniek, čím reagoval na zmeny, ktorými mesto Košice v uplynulých desaťročiach prešlo v oblasti výstavby a infraštruktúry a demografického vývoja jednotlivých mestských častí. "Uvedomujeme si, že mesto sa neustále vyvíja a mení a tomu sa musí prispôsobovať aj MHD. Nie vždy sa dá každému jednotlivcovi vyhovieť, preto musíme mať objektívne informácie," dodal Tkáč.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button