Cestná doprava

DPMK dlhodobo pociťuje nedostatok vodičov

Dopravný podnik mesta Košice (DPMK), a. s., podobne ako aj ostatné dopravné podniky, už dlhší čas zaznamenáva nedostatok vodičov mestskej hromadnej dopravy, hlavne autobusov.

Pre rok 2008 je plánovaný počet 380 vodičov autobusu, 40 vodičov trolejbusov a vodičov električiek je 119. Ako informovali TASR z vedenia, v súčasnosti chýba DPMK približne 12 vodičov pre autobusy, traja pre trolejbusy a 12 vodičov električiek, a to napriek tomu, že vypomáhajú zamestnanci z iných pracovísk na kratší pracovný čas.
Vlani prijali do pracovného pomeru 42 vodičov autobusu, ale 33 odišlo. Aj teraz v letných mesiacoch očakávajú v DPMK väčší počet odchádzajúcich vodičov autobusu. Z tých, s ktorými v roku 2007 rozviazali pracovný pomer, približne 70 % odišlo podľa vedenia z finančných dôvodov (nízka mzda), približne 18 % pre vzťahy na pracovisku a alkohol, zvyšné percentá tvorili zdravotné dôvody, odchod do starobného dôchodku a iné.
Podľa predsedu Základnej organizácie OZ Doprava č. 2 Vladislava Stankoviča je jednou z hlavných príčin nedostatku vodičov neochota vedenia riešiť mzdovú otázku vodičov inak, ako u ostatných zamestnancov, napriek tomu, že je nedostatok hlavne v tejto profesii. 
Ako ďalej uviedol pre TASR, odmeny tvoria štvrtinu príjmu vodičov, ale platí neprimerane veľa kritérií, ktoré musia splniť, aby ich získali.
Keďže vodičov je stále menej a potreba mesta v pláne tzv. vozokilometrov klesá minimálne, enormne stúpajú podľa Stankoviča požiadavky na prácu nadčas. Ako poznamenal v tejto súvislosti, dovolenková a ročná odmena a rovnako aj nárok na počet dovolenkových dní sa pritom u vodičov nepočíta zo skutočne odpracovaných hodín. Ani pri odchode do dôchodku sa im práca nadčas nepočíta. Na dôchodok majú nárok tak ako všetci, po 62. roku života, ale oni prácou nadčas odpracovali niekoľko rokov navyše. 
Dopravné prostriedky v DPMK sú podľa Stankoviča zastarané, s častými poruchami, ale na obnovu nie sú financie. "Ak chce vodič pracovať, je nútený vyjsť z garáže aj s dopravným prostriedkom, ktorý už dávno nemá čo robiť na ceste."
Nároky na psychickú záťaž vodičov vplyvom zahusťovania dopravy neustále rastú. Stankovič poukazuje na to, že kedysi bola dopravná situácia jednoduchšia, ale bezpečnostné prestávky boli pravidelné. Dnes sa podniky MHD snažia cestovné poriadky zhusťovať tak, aby vykryli potrebu za chýbajúcich vodičov aj na úkor bezpečnosti. 
"Už niekoľko rokov sa márne snažíme o meranie kritérií pracovných záťaží aj u vodičov MHD. Ak sa cítia psychicky a fyzicky vyčerpaní, idú k lekárovi a nenastúpia do práce, čo je v zmysle dopravných predpisov ich povinnosť. Podnik však hľadá možnosti ako im prekážku v práci za takýto deň neuznať, respektíve im kráti odmeny. Odmeny sú pritom len za odpracovaný čas," dodal odborový predák k príčinám fluktuácie vodičov.

Zdroj: TASR

Prečítajte si aj

Back to top button