Cestná doprava

Cesta pri Šarišskom Štiavniku je už prejazdná

Cestu prvej triedy pri obci Šarišský Štiavnik v okrese Svidník opravila Slovenská správa ciest (SSC) oproti plánovanému harmonogramu skôr. Úsek cesty I/21 je od stredy plne prejazdný pre osobnú aj nákladnú dopravu. Práce mali pôvodne trvať do nedele 24. októbra.

„SSC začala s očakávanou opravou cesty v lokalite Šarišský Štiavnik v piatok 8. októbra. Veľkoplošná vysprávka, čiže stavebné úpravy a sanácia kritického úseku, zabezpečí zjazdnosť a bezpečnosť dopravy do času definitívnych úprav na ceste I/21 v úseku Šarišský Štiavnik (horizont) – Rakovčík,“ uviedol hovorca SSC Martin Guzi.

Od rekonštrukcie na spomenutej ceste v roku 2015 došlo podľa jeho slov pre výrazné zvýšenie nárastu intenzity dopravy k zmenám v území, ktoré sa prejavili na povrchu vozovky. Viedlo to k zhoršeniu stabilitných pomerov horninového prostredia, nadmernej deformácii základovej pôdy, k zmene hydrologických a hydrogeologických pomerov.

„Pre zložité inžinierskogeologické a hydrogeologické podmienky daného územia prichádza do úvahy ako dlhodobé riešenie len komplexná sanácia úseku cesty I/21 v dĺžke približne dva kilometre. Aktuálnu dočasnú sanáciu realizoval zhotoviteľ Kaping a Správa a údržba ciest PSK, ktorá je zmluvným partnerom na údržbu ciest prvej triedy v cene 173 700 eur bez DPH,“ priblížil Guzi.

Komplexná oprava úseku pri Šarišskom Štiavniku sa urobí podľa Guziho po inžiniersko-geologickom a hydrogeologickom prieskume, výsledky ktorého budú podkladom na zabezpečenie projektovej dokumentácie sanácie cesty a prípadného geotechnického monitoringu.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button