Logistika a skladovanie

Znižovať emisie CO2 pomáhajú aj zelené budovy

Budovy spotrebujú veľkú časť svetovej energie, preto nízkoenergetické budovy hrajú kľúčovú úlohu pri dosiahnutí cieľov pre redukciu CO2 a uhlíkovej neutrality EÚ. Budúcnosť patrí nulovým a plusovým budovám – uviedol na webinári Online Green Business Breakfast „Technológie na využívanie obnoviteľnej energie“ Pavol Kukura, predseda predstavenstva Slovenskej rady pre zelené budovy (SKGBC).

Bez obnoviteľných zdrojov inštalovaných na budove, či v jej blízkosti, nie je možné dosiahnuť, aby stavba spotrebovala nulovú energiu z externého prostredia alebo vygenerovala viac energie ako spotrebuje. „Preto sú technológie pre lokálne obnoviteľné zdroje v centre záujmu súčasných investorov, architektov a projektantov,“ dodal Pavol Kukura.

V posledných dvoch desaťročiach sme zaznamenali najteplejších 18 rokov od začiatku meraní, čo ľudí podnietilo opätovne začať klásť veľký dôraz na kvalitu ovzdušia, redukciu skleníkových emisií, zmierňovanie zmeny klímy a tiež sa zvýšil záujem o bezpečnosť dodávok všetkých druhov energie. Zabezpečenie dostatočného množstva energie pri potrebe ochrany životného prostredia spôsobilo, že bolo potrebné sa zamerať na hľadanie nových technológií na zvýšenie efektívneho využívania obnoviteľných zdrojov energie (OZE).

Fotovoltika je funkčná aj dizajnová

Podľa Jána Karabu, riaditeľa Slovenskej asociácie fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) je fotovoltika ako súčasť budov samozrejmou voľbou, pretože je to čistá energia s veľmi nízkou uhlíkovou stopou. Taktiež je výhodou, že fotovoltiku môžete nainštalovať všade, kde je na to vhodné miesto, pričom energetická návratnosť sa odhaduje na menej ako jeden rok.

Fotovoltika sa rokmi vyvíja a oproti obdobiu spred 10 – 15 rokov sa zmenil aj jej účel. „Vtedy sa stavala najmä vo forme väčších zdrojov na zemi. V súčasnosti sa používa najmä na pokrytie vlastnej spotreby a je súčasťou decentralizovaných energetických systémov,” vysvetlil Ján Karaba, podľa ktorého rastúca schopnosť prepojenia s prvkami technických zariadení, ako sú vykurovanie, ohrev vody, chladenie, vetranie alebo rekuperácia, umožňuje integráciu fotovoltických panelov do budov.

Najväčší záujem je o umiestnenie fotovoltiky na strechy budov. V súčasnosti ale rastie význam jej integrovania do fasády budov, či už na vonkajšej stene, alebo priamo jej zabudovanie, keď nahrádza stavebný materiál. „Fasádna fotovoltika je preto investične náročnejšia, ale zase umožňuje inštaláciu väčšieho výkonu, čo poskytuje viac energie z OZE,” povedal Ján Karaba. Dizajnovým prvkom môžu byť aj priehľadné panely, pri ktorých je cena vyššia.

Podľa odborníka je vhodné kombinovať s fotovoltikou a rekuperáciou aj tepelné čerpadlá, ktoré patria k ďalším základným technológiám obnoviteľných zdrojov využívaných v budovách. Sú určené sa na ohrev teplej vody, chladenie a vykurovanie. Ich používaním sa v súčasnosti dá dostať na úroveň A1, ale pri správne navrhnutej a realizovanej fasáde a kombináciou aj iných systémov je možné dosiahnuť úroveň A0.

Investícia do solárnej elektrárne je efektívne riešenie

Pri využívaní obnoviteľnej energie pomocou fotovoltických systémov sa záujemcovia najčastejšie pýtajú na návratnosť investície, využiteľnosť a možnosti pripojenia na verejnú distribučnú sieť. „Všetky krajiny v okolí dávno pochopili, že je potrebné využívať strechy domov, ale najmä veľké strechy priemyselných objektov, na pokrytie fotovoltickými modulmi. Pochopili, že investícia do vlastnej solárnej elektrárne pre svoju vlastnú spotrebu alebo aj na dodávku do siete, nie je nenávratné, ale naopak efektívne riešenie. Od roku 2019, kedy pre právnické osoby v SR prestal platiť tzv. stop stav, začali uvažovať podobným spôsobom a vznikli prvé ‚lastovičky‘ aj na Slovensku,“ informoval Daniel Hrčka, obchodno-technický poradca pre OZE.

Podľa neho zabezpečí fotovoltická elektráreň zníženie nákladov za elektrickú energiu, aj zníženie spotreby, pomocou efektívneho využívania napríklad tepelným čerpadlom alebo ukladaním prebytku energie do batériového systému. Používanie vlastnej vyrobenej elektrickej energie, prináša okrem spomínaného množstvo ďalších výhod, vrátane pozitívneho znižovania prestupu tepla cez strechu.

Energia sa dá využiť opakovane, a nie len jedenkrát

Spoločnosť Energia Real vyvinula systém, ktorý zachytáva a následne efektívne vracia do objektu využiteľnú energiu. Tá za štandardných okolností odchádza z objektov v podobe odpadovej vody alebo odvetrávaného vzduchu. „Toto riešenie šetrí náklady na prípravu teplej vody aj vykurovanie, zároveň zvyšuje komfort bývania, užívania budovy, hygienu, energetickú efektívnosť budovy a v neposlednom rade radikálnym spôsobom znižuje tvorbu emisii škodlivých látok a skleníkových plynov, ktoré vznikajú výrobou tepla zaužívaným spôsobom (spaľovaním paliva). Technické riešenie môže byť zároveň využité pre zefektívnenie dodávky tepla v rámci systému centralizovaného zásobovania teplom (SCZT),“ vysvetlil Zdenko Miko, obchodný riaditeľ spoločnosti Energia Real.

Vďaka úspore energie využívanej na prípravu teplej vody a vykurovania má investícia do inštalácie vynikajúcu dobu návratnosti, vyzdvihuje Zdenko Miko. V súčasnosti je spoločnosť Energia Real jediná na trhu, ktorá ponúka plne funkčné zariadenie s tak efektívnou a účinnou prevádzkou. Zabezpečuje prípravu teplej vody z odpadu na 100 % a zároveň rekuperáciu tepla na účely vykurovania v rovnakom čase na približne 60 % (do 0°C vonkajšej teploty až na 100 %). To všetko vďaka prečerpávaniu existujúceho tepla z odpadu, ktoré toto riešenie využíva v plnej miere opakovane.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button