Logistika a skladovanie

Všetok tovar zo Spojeného kráľovstva bude podliehať colnému dohľadu

Všetok tovar zo Spojeného kráľovstva podlieha od 1. januára 2021 colnému dohľadu i colnej kontrole na hraniciach alebo na letiskách. Upozorňuje na to Finančná správa (FS) v súvislosti s novými pravidlami po skončení prechodného obdobia po brexite. Nové pravidlá obchodu medzi Spojeným kráľovstvom a členskými štátmi EÚ sa od Nového roka riadia „pobrexitovou“ dohodou. Finančná správa deklaruje, že je na novú situáciu pripravená a svojim klientom pomôže.

Keďže sa od Nového roka stáva aj pre Slovensko Spojené kráľovstvo treťou krajinou, tovary dovezené z Británie bude treba precliť. „Podnikatelia aj občania musia podať colné vyhlásenie. Hoci sa vo väčšine prípadov bude na základe ‚pobrexitovej‘ dohody uplatňovať nulová alebo znížená sadzba pre dovozné clo, v niektorých prípadoch sa vymeraniu colných poplatkov nevyhnete,“ upozornila hovorkyňa FS Martina Rybanská. Ako spresnila FS, na podanie elektronického dovozného alebo vývozného colného vyhlásenia je potrebné mať kvalifikovaný elektronický podpis, nainštalované podpisové komponenty v počítači zo slovensko.sk, aktivovanú elektronickú schránku na Ústrednom portáli verejných služieb a registráciu v informačnom systéme Centrálny elektronický priečinok. Firmy tiež potrebujú tzv. číslo EORI, ktoré je platné v celej Európskej únii a používa sa pri podávaní colného vyhlásenia v každom z členských štátov.

Aj napriek „pobrexitovej“ dohode však platia pravidlá ako v prípade iných tretích krajín, zdôraznila FS. Pri zásielkach do hodnoty 22 eur neplatí občan clo a ani daň z pridanej hodnoty (DPH). Ak je však zásielka vo vyššej hodnote, tak ju klient musí precliť, pričom platí DPH a od hodnoty zásielky 150 eur platí aj clo. FS pripomenula, že Veľká Británia sa s Európskou úniou dohodla na nulových, resp. znížených clách a kvótach pre dovážaný tovar, prihliadať sa však pri colnom konaní bude na pravidlá pôvodu stanovené „pobrexitovou“ dohodou. „Upozorňujeme tiež na colné poplatky. Tie sa totiž netýkajú iba cla, ktoré môže byť nulové alebo znížené na základe ‚pobrexitovej‘ dohody, ale súčasťou je aj DPH a prípadne spotrebná daň, ak ide o tovar, ktorý je predmetom tejto dane,“ priblížila hovorkyňa s tým, že dohoda neupravuje vnútorné dane členských štátov, a preto, ak sa nebude vymeriavať clo, tak DPH, prípadne spotrebná daň sa vyberať bude. Finančná správa dáva do pozornosti, že v prípade otázok sa ľudia môžu obracať na jej call centrum, ktoré funguje nonstop. Podrobné informácie o obchodných podmienkach po brexite nájdu občania aj na webovej stránke Finančnej správy.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button