Logistika a skladovanie

Marcové ekonomické novinky z Poľska

Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave sa napriek smutným udalostiam, ktoré sa odohrávajú na Ukrajine, rozhodlo publikovať správu s ekonomickými novinkami, ktoré sa udali v marci 2022. Podľa veľvyslanectva ide o fakty a udalosti, ktoré môžu byť v tejto ťažkej dobe určitou iskričkou pokoja, pokiaľ sa jedná o základné potreby, obzvlášť pokiaľ sa jedná o potraviny.

V súvislosti s vlnou vojnových utečencov z Ukrajiny rezonuje aj otázka týkajúca sa potravín a poľnohospodárskych produktov. Poľsko, ako jeden z najväčších výrobcov poľnohospodárskych a potravinárskych produktov zatiaľ nemá dôvod na prehnané obavy.

Poľsko je vo výrobe potravín sebestačné

Dodávky potravín by sa ani pri rozpútanom vojnovom konflikte nemali v najbližšom období ocitnúť v napätej situácii. Vojna na Ukrajine bude mať vplyv na ponuku a dopyt na svetovom trhu potravín a vzhľadom na pevné prepojenie poľského agropotravinárskeho sektora so zahraničnými trhmi sa bude vplyv vojny očakávať aj v Poľsku. Najmä humanitárne aktivity v Poľsku, a tiež na Ukrajine, budú mať za následok nárast dopytu po potravinách. Podľa vyjadrení Ministerstva roľníctva a rozvoja vidieka Poľskej republiky, ktoré si túto potrebu plne uvedomuje, disponuje Poľsko dostatkom potravinárskych produktov a môže sa účinne zapojiť do pomoci.

Poľská vláda si uvedomuje, že pre veľké množstvo utečencov smerujúcich do Poľska je potrebné pripraviť vhodné životné podmienky, vrátane stravovania. V krízových situáciách, a obzvlášť v prípade vojnových ohrození, zvýšia domáci spotrebitelia nákupy do zásoby, vrátane trvanlivých potravinárskych produktov. Aj podľa vyjadrení Ministerstva roľníctva a rozvoja vidieka Poľskej republiky sa dá v blízkom období očakávať nárast dopytu na potravinárske produkty zo strany koncových spotrebiteľov, ale aj sektora HoReCa. Je kľúčové, aby boli na vnútornom poľskom trhu vykonané kroky, ktoré obom zaručia dostatočné a stabilné zásobovanie. Ako potvrdzujú vyjadrenia poľského ministerstva, zásoby poľského poľnohospodárskeho a potravinárskeho sektora to umožňujú.

Ministerstvo roľníctva uisťuje, že dôkladne monitoruje správanie spotrebiteľov na trhu s potravinami, vrátanie monitorovania cenového vývoja a prognóz. Poľská republika sa taktiež aktívne zúčastňuje v procese organizácie poľnohospodárskeho trhu Európskej únie (Spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami) a v prípade výskytu reálnych hrozieb pre potravinovú bezpečnosť bude Poľsko navrhovať uskutočnenie príslušných opatrení na úrovni EÚ.

Rekord v exporte potravín

V roku 2021 padol v poradí ďalší rekord v exporte poľských potravín. Hodnota exportu medziročne vzrástla o 9 % na hodnotu 37,4 miliárd eur. Najväčšími odberateľmi poľských potravín sú dlhoročne krajiny Európskej únie a Veľká Británia. Do EÚ smerovalo 73 % exportu poľských potravín. Najviac, až štvrtina poľského vývozu potravín, už tradične smerovala do Nemecka, kde sú poľské potraviny veľmi obľúbené. Spolu export poľských potravín do Nemecka dosiahol hodnotu 9,4 miliardy eur, čo je o 9 % viac ako rok predtým.

Nasledujú ďalší odberatelia poľských potravín, ktorými sú: Holandsko (2,2 miliardy eur, nárast o 16 %), Francúzsko (2,1 miliardy eur, 16%-ný nárast), Taliansko (1,9 miliardy eur, nárast o 10 %) a Česká republika (1,6 miliardy eur, nárast o 5%). Poľsko zároveň získava nové odbytištia, čo potvrdzuje fakt, že agropotravinárske výrobky v hodnote 10,3 miliárd eur vyviezlo do krajín mimo EÚ (nárast o 3 %). Pozitívne saldo obchodnej bilancie Poľska s potravinárskymi produktami dosiahlo v roku 2021 hodnotu 12,7 miliárd eur.

Ohrozením je prudký rast inflácie.

Ako informuje poľské Ministerstvo roľníctva a rozvoja vidieka, očakáva sa negatívny vplyv na ceny potravín a poľnohospodárskej výroby. Následkom vojnového konfliktu možno očakávať nárast svetových cien obilnín a semien olejnatých rastlín, ktorých sú Rusko a Ukrajina veľkými pestovateľmi. Vysoké ceny týchto produktov budú ovplyvňovať celé odvetvie poľnohospodárstva a potravinárstva. Ďalším neuralgickým bodom sú dodávky zemného plynu, potrebného na výrobu umelých hnojív, ako aj cien surovín na výrobu energie, v tom palív. Ako následok treba očakávať zvýšený tlak na infláciu a tým aj na konkurencieschopnosť poľnohospodárskych a potravinárskych produktov.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Veľvyslanectvo Poľskej republiky v Bratislave

Prečítajte si aj

Back to top button