Logistika a skladovanie

Logistické inovácie v praxi

Dňa 11. 3. sa v Bratislave konal 2. ročník workshopu LOG-IN o logistických inováciách v praxi.

Tak ako v predchádzajúcom ročníku, aj druhý ročník priniesol viacero zaujímavých prednášok, za ktorými nasledovala panelová diskusia. Prvá prípadová štúdia s názvom Outsourcing distribučnej logistiky GPS navigácií značky GARMIN patrila Danielovi Boďovi, obchodnému riaditeľovi spoločnosti CONAN, s.r.o. (výhradný dovozca značky Garmin) a Antonovi Kelešimu, projektovému manažérovi pre Logistic Solutions a GefBox systém v spoločnosti GEFCO Slovakia. Ako uviedol D. Boďa, hlavným dôvodom, prečo sa rozhodli outsourcovať distribučnú logistiku, je veľký nárast predaja GPS navigácií na slovenskom trhu. Spoločnosť GEFCO Slovakia, na základe konzultácií so zástupcami spoločnosti CONAN, dokázala „ušiť“ logistiku na mieru. „Celý proces spočíval v projektovom riadení. Bola navrhnutá štúdia, ktorá presne zohľadňovala všetky potreby zákazníka. GEFCO Slovakia v tomto prípade nezabezpečuje len štandardnú logistiku, teda skladovanie a expedíciu. Zabezpečuje navyše inštaláciu softvéru, výstupnú kontrolu overenia správnosti inštalácie, kompletizáciu balení v rámci záručných listov a návodov a ich zaskladňovanie do centrálneho skladu v Trnave,“ uviedol A. Keleši. Ako na záver prípadovej štúdie dodal D. Boďa, prínosom outsourcovania pre spoločnosť CONAN bolo zníženie nákladov a možnosť sústrediť sa na hlavný predmet podnikania.
 
Potreba inovatívnych riešení
Jaroslav Marko, technický riaditeľ spoločnosti Energo – Robotics, priblížil úspešné riešenie projektu pre dopravu materiálu a výrobkov, ich kompletizáciu a balenie, realizovanú pre jedného z najväčších európskych výrobcov nábytku. V tomto prípade išlo o poslednú etapu v produkčnom cykle, teda finálne zabalenie hotových výrobkov, ich paletizáciu a prepravu paliet do expedičného skladu. Ďalšou prípadovou štúdiou sa predstavil Emil Novotka, prevádzkový riaditeľ spoločnosti BODYLAND underwear, s.r.o. Prezentoval pohľad na systém čiarových kódov pri práci s tovarom v sklade firmy obchodujúcej so spodnou bielizňou, dodaný spoločnosťou KODYS Slovensko, s.r.o. Firma spočiatku nepoužívala žiadny skladový program, ale rast obratu prinútil firmu hľadať efektívne riešenie. Pôvodný systém podľa Emila Novotku prinášal vysokú chybovosť a časovú náročnosť. Vďaka novému riešeniu sa všetky problémy odstránili a efektívny systém práce s čiarovými kódmi priniesol aj finančné úspory. Ďalším príspevkom sa prezentoval Peter Prištic, obchodný riaditeľ spoločnosti Jungheinrich, s.r.o., ktorý predstavil projekt obnovy parku manipulačnej techniky v spoločnosti KERKO. Firma vyrába keramické obklady a dlažby, čo predpokladá manipuláciu s pomerne ťažkými bremenami a v náročných podmienkach. Keď firma KERKO prejavila záujem obnoviť park manipulačnej techniky, vypracoval Jungheinrich podrobnú analýzu použitia techniky. Vďaka nej sa podarilo znížiť množstvo použitej techniky na polovicu, čo výrobcovi keramiky prinieslo významné úspory, ale aj zefektívnenie výrobného a expedičného procesu.
 
Panelová diskusia
Rozmach logistiky a potreba skladových priestorov prináša so sebou otázku, ako si zaobstarať vlastný sklad, či je lepšie si postaviť vlastný, alebo využiť služby develeperov a priestory prenajať. Práve na ňu a na súvisiace témy sa pokúsili zodpovedať: Jana Šipošová (Rajo), Tibor Majzún (cargo-partner SR), Andrej Trtala (Nagel Slovensko), Peter Bečár (PINNACLE Slovakia) a Marián Weber (Böllhoff). Z diskusie nezaznela jednoznačná odpoveď. No z vyjadrení vyplynulo, že outsourcing skladových priestorov môže byť zárukou vyššej flexibility.

Prečítajte si aj

Back to top button