Železničná doprava

EÚ poskytne takmer 2,2 miliardy eur na 140 kľúčových dopravných projektov

EÚ podporí hospodárske oživenie vo všetkých členských štátoch finančnou injekciou vo výške takmer 2,2 miliardy eur nasmerovanou do 140 kľúčových dopravných projektov. Dva z nich sa týkajú aj Slovenska. Uviedla vo štvrtok Európska komisia (EK).
      
Tieto projekty by podľa EK mali cez európsky kontinent vybudovať chýbajúce dopravné spojenia, podporia udržateľnú dopravu a vytvoria nové pracovné miesta. Projekty budú financované prostredníctvom Nástroja na prepájanie Európy (CEF).

Veľmi silný dôraz sa bude venovať projektom na posilnenie železníc vrátane cezhraničných prepojení a spojení s prístavmi a letiskami. Vďaka väčšej kapacite a lepším multimodálnym spojeniam s cestnými a železničnými sieťami sa posilní aj vnútrozemská vodná doprava. V námornom odvetví sa zas uprednostnia projekty pobrežnej námornej dopravy založené na alternatívnych palivách a inštalácii dodávok energie na pevnine pre prístavy, čo by malo priniesť zníženie emisií z lodí v prístavoch.

Slovensko je zastúpené projektom na modernizáciu infraštruktúry v bratislavskom prístave a modernizáciou dvojkoľajovej železničnej trate z česko-slovenských hraníc na Čadcu na železničnej trati smerom do Žiliny. Eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová v tejto súvislosti spresnila, že príspevok EÚ na kľúčovú dopravnú infraštruktúru vo výške 2,2 miliardy eur pomôže naštartovať hospodárske oživenie a podľa očakávaní EK by malo priniesť investície vo výške päť miliárd eur.

EÚ podporí celkom 55 projektov železničnej infraštruktúry nachádzajúce sa v transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T) sumou v celkovej výške 1,6 miliardy eur. Patrí sem projekt Rail Baltica, ktorý pripojí baltské štáty do európskej železničnej siete, alebo cezhraničný úsek železničnej trate medzi nemeckými Drážďanmi a Prahou.

Slovensko je zastúpené aj projektom na modernizáciu infraštruktúry v bratislavskom prístave (FOTO: TASR – Štefan Puškáš)

Únia podporí aj 19 projektov zabezpečujúcich prechod na ekologickejšie palivá pre dopravu, a to sumou takmer 142 miliónov eur. Niekoľko projektov bude spočívať v konverzii plavidiel tak, aby mohli fungovať aj na skvapalnený zemný plyn (LNG) alebo v inštalácii príslušnej palivovej infraštruktúry v prístavoch. Infraštruktúra pre alternatívne palivá sa plánuje zaviesť aj v cestnej doprave – konkrétne inštaláciou 17.275 nabíjacích miest v rámci cestnej siete a nasadením 355 nových autobusov.

Deväť projektov v hodnote 49,8 milióna eur prispeje k interoperabilnému železničnému systému v EÚ a plynulej prevádzke vlakov v celej Európe, a to prostredníctvom Európskeho systému riadenia železničnej dopravy (ERTMS). Modernizácia rušňov a železničných tratí tak, aby vyhovovali zjednotenému Európskemu systému riadenia vlakov, zvýši bezpečnosť, skráti čas cestovania a optimalizuje používanie tratí.

Komisia zdôraznila, že schválené projekty boli vybrané na financovanie prostredníctvom dvoch súťažných výziev na predkladanie návrhov vyhlásených v októbri a novembri 2019. Finančný príspevok EÚ sa poskytuje vo forme grantov, pričom miera spolufinancovania sa líši v závislosti od typu projektu.

Na spolufinancovanie projektov transeurópskej dopravnej siete (TEN-T) v členských štátoch EÚ je v rámci Nástroja na prepájanie Európy z rozpočtu EÚ na roky 2014 až 2020 k dispozícii celkovo 23,2 miliardy eur. Doteraz bolo cez tento nástroj podporených celkovo 794 projektov v odvetví dopravy v celkovej hodnote 21,1 miliardy eur. Výkonná agentúra EK pre inovácie a siete (INEA) podpíše s prijímateľmi finančnej pomoci dohody o grante najneskôr do januára 2021.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button