Vodná doprava

MDV chce vypracovať komplexný dokument rozvoja vodnej dopravy v SR

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR chce vypracovať komplexný dokument rozvoja vodnej dopravy na Slovensku. V budúcom roku plánuje vyhlásiť súťaž na spracovanie koncepcie rozvoja vodnej dopravy v SR do roku 2030 s výhľadom do roku 2050. Pre TASR to v rozhovore uviedol minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Minister ďalej priblížil, že rezort dopravy pripravuje aj štúdiu realizovateľnosti, ktorá sa týka návrhov na zlepšenie splavnosti vodnej cesty Dunaj. „Cieľom projektu je zvýšenie efektivity, spoľahlivosti, a teda i konkurencieschopnosti vodnej dopravy v rámci Dunajskej vodnej cesty, ktorá je súčasťou siete TEN-T (transeurópska dopravná sieť).“

Rezort dopravy bude zároveň podľa jeho slov nápomocný pri napĺňaní cieľov na modernizáciu verejných prístavov na koridore Rýn-Dunaj siete TEN-T. „V oblasti námornej plavby budeme v budúcom roku pokračovať v napĺňaní cieľov z Programového vyhlásenia vlády SR,“ dodal Doležal.

Z pohľadu leteckej dopravy ministerstvo v budúcom roku čaká komplexná novela leteckého zákona. „Zároveň chceme vytvárať podmienky v oblasti obchodnej leteckej dopravy, a to uzatváraním dohôd, či už o leteckých dopravných službách alebo o leteckej doprave medzi SR a treťou krajinou,“ poznamenal minister. Pokračovať chce MDV aj v riešení otázky poskytovania štátnej pomoci v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu.

V spolupráci
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button