Správy | Aktuality | Témy

Poisťovací trh sa mení

Poisťovací trh sa mení. Pandémia a vojna na Ukrajine zasiahli aj poisťovací trh. Nasledujúce desaťročie bude podľa Allianzu rozhodujúce.

Silné poháňače ekonomiky, rastúce povedomie o riziku aj rekordne vysoké úspory podporované prosperujúcimi trhmi spôsobili rast celosvetového poistného o 5,1 % (v neživotnom poistení o 6,3 % a v životnom poistení o 4,4 %). Takýto záver priniesla najnovšia Allianz globálna správa o poistení 2022, ktorá analyzuje vývoj poistných trhov vo svete.

Celkový príjem z poistného tak celosvetovo dosiahol 4,2 bilióna eur. Oveľa pozoruhodnejšie je však zloženie rastu poistného, keď viac ako dve tretiny boli vytvorené v západnej Európe a Severnej Amerike, pričom polovica nárastu pripadá len na americký trh. Rok 2021 teda predstavuje nezvyčajný koniec uplynulého desaťročia, v ktorom bol rast oveľa nižší a ťahaný najmä Áziou, špeciálne Čínou.

Lepšie riadenie rizík

Očakávalo sa, že rok 2022 bude pre poisťovací priemysel ďalším zlomovým rokom, ale invázia na Ukrajinu tieto nádeje zmarila. Príjmy z poistného budú pravdepodobne rásť zhruba o 1 percentuálny bod pomalšie, ako sa pôvodne predpokladalo, keďže vojna si vyberá svoju daň na ekonomickej aktivite a dôvere. Celkovo sa očakáva, že globálny príjem z poistného porastie v roku 2022 o 4,8 %, na pozadí globálnej miery inflácie na úrovni 6,2 % v tomto roku.

Napriek súčasným veľkým neistotám nie je vzdialenejšia budúcnosť pesimistická. Práve tieto neistoty sú totiž živnou pôdou pre rastúce povedomie o rizikách, keďže posilňujú vplyv dvoch megatrendov – klimatických a demografických zmien, ktoré budú aj naďalej hlavnými hnacími silami dopytu po ochrane pred rizikami. Celkovo sa tak očakáva ročný rast 4,8 % počas nasledujúcich 10 rokov (v životnom poistení +4,9 %, v neživotnom poistení +4,6 %). To zodpovedá zvýšeniu príjmu z poistného o 67 % alebo 2,8 bilióna eur do roku 2032.

„Pandémia a vojna na Ukrajine sú budíčkom pre lepšie riadenie rizík a ešte väčší dopyt po ochrane. Otázky poistiteľnosti a cenovej dostupnosti budú v nadchádzajúcich rokoch pravdepodobne čoraz naliehavejšie. Vyžaduje si to úroveň kreativity a spolupráce so všetkými zainteresovanými stranami,“ povedal hlavný ekonóm Allianzu, Ludovic Subran.

Poisťovací trh sa mení

Zasiahla aj Ukrajina

V roku 2021 bola východná Európa jedným z najrýchlejšie rastúcich regiónov na svete, keď zaznamenala nárast poistného až o 9,4 % v sume 36 miliárd eur. Vplyvom udalostí na Ukrajine sa rast v roku 2022 pravdepodobne zníži na 5,3 % a v nasledujúcich desiatich rokoch sa ustáli na úrovni 5,5 %. „Obe oblasti podnikania môžu nepriamo ťažiť z nedávnych kríz. V životnom poistení by mali zvýšená informovanosť o rizikách v dôsledku pandemickej krízy COVID-19 a infláciou vyvolaný koniec nulových úrokových sadzieb opäť zatraktívniť mnohé sporiace a dôchodkové produkty. V neživotnom poistení sa zintenzívni úsilie o zmiernenie klimatických zmien, najmä dekarbonizácia dodávok energie. Snaha o energetickú nezávislosť je teraz ešte naliehavejšia. Vyžaduje si to veľké investície zo súkromného aj verejného sektora. A vytvára to veľkú potrebu ochrany pred novými rizikami,” uviedla spoluautorka správy Patricia Pelayo Romero.

Poisťovací trh sa mení

Slovensko stále klesá

Slovenský poistný trh bol v roku 2021 jedným z mála trhov na svete, ktoré sa naďalej zmenšovali, keď celkový príjem z poistného klesol o 4,9 % (životné poistenie: -6,2 %, neživotné poistenie: -4,0 %). Po pripočítaní žalostných výsledkov v životnom biznise z dvoch predchádzajúcich rokov stratil slovenský poistný trh za posledné tri roky približne šestinu svojej veľkosti.

Príjmy z poistného sa prepadli na úroveň naposledy zaznamenanú v rokoch pred veľkou finančnou krízou v roku 2008. V roku 2022 sa očakáva len pomalé oživenie. A počas nasledujúcej dekády by mal slovenský poistný trh rásť v priemere o 3,4 % ročne. Čo by bolo výrazne nad úrovňou predchádzajúcej dekády, najmä vďaka posilneniu životného poistenia. Slovensko by tým však aj naďalej rastom zaostávalo oproti zvyšku regiónu.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TS Allianz

Prečítajte si aj

Back to top button