Motorizmus

Z výrobného pásu schádza už vyše 25 rokov: Mercedes-Benz Vito

Pred viac ako 25 rokmi bola vo výrobnom závode Mercedes-Benz Vitoria v severnom Španielsku spustená výroba stredne veľkého transportéra Vito.

Prvá generácia transportéra odštartovala nielen novú éru ľahkých úžitkových motorových vozidiel značky s hviezdou, ale zároveň sa postarala o znovuzrodenie výrobného závodu s bohatou tradíciou v baskickom hlavnom meste Vitoria-Gasteiz: po zásadnej modernizácii sa ročná kapacita vyšplhala na 80 000 jednotiek. Rozšírenie závodu, nové logistické centrum a vysoká miera automatizovaných výrobných postupov vyústili do jednej z najmodernejších prevádzok Mercedes-Benz v Európe.

„Už viac ako 25 rokov je prevádzka s bohatou tradíciou v meste Vitoria neoddeliteľne spojená s transportérom Mercedes-Benz Vito. S každou modelovou generáciou transportéra Vito značka Mercedes-Benz konzekventne investovala do výroby a modernizovala výrobné postupy. Výsledkom je jeden z najsilnejších automobilových závodov Mercedes-Benz, ktorý vyrába špičkové produkty v triede stredne veľkých transportérov,“ tvrdí Dr. Ingo Ettischer, vedúci Mercedes-Benz Vans Operations.

Výrobné stredisko Mercedes-Benz Vitoria dnes zamestnáva približne 4 900 zamestnancov. Areál závodu sa nachádza západne od centra mesta a jeho rozloha je 642 295 m². Počnúc ďalším rozšírením z roku 2001 sa výrobný závod rozprestiera na rozlohe 370 000 m², čo zodpovedá 50 futbalovým ihriskám. Závod dodáva prakticky na všetky svetové trhy. Závod je zároveň jedným z najdôležitejších priemyselných centier v Baskicku. Od roku 1995 vyrobil závod viac ako dva milióny transportérov.

Väčšinu produkcie tvorí model Vito, ktorý v roku 2020 opäť prešiel rozsiahlou aktualizáciou. Jedným z najzaujímavejších prvkov modernizácie transportéra je model eVito Tourer, ktorý jazdí lokálne bez emisií (kombinovaná spotreba elektriny: 27,9-27,8 kWh/100 km; kombinované emisie CO2: 0 g/km)[1] s elektromotorom s vysokým krútiacim momentom a dojazdom na úrovni 360 kilometrov, či efektívna a výkonná generácia štvorvalcových dieselových motorov z rodiny motorov OM 654. Nový stredne veľký van dotvárajú novinky v oblasti infotainmentu či asistenčných systémov, ako aj vylepšenia dizajnu. Okrem modelov Vito, Trieda V a eVito schádza od roku 2020 z výrobných liniek vo výrobnom závode vo Vitorii aj prvé prémiové veľkopriestorové vozidlo z dielne Mercedes-Benz poháňané akumulátorom, model EQV (kombinovaná spotreba elektriny: 26,3 kWh/100 km; kombinované emisie CO2: 0 g/km).

Výrobný závod Vitoria

Výrobný závod v meste Vitoria-Gasteiz, ktorý bol postavený v roku 1954, začal v nasledujúcom roku vyrábať vozidlá značky DKW. V nasledujúcich rokoch bola vtedajšia spoločnosť Mercedes-Benz AG úzko spojená so závodom vďaka prepojeniu so spoločnosťou Auto Union, a to až do roku 1981, kedy výrobné stredisko kompletne prevzala do svojho vlastníctva. Vo výrobnom závode s bohatou tradíciou vyrábal Mercedes-Benz medzi rokmi 1988 a 1995 sériu transportérov MB 100-180, teda priameho predchodcu modelu Vito a jeho neskorších sesterských modelov Viano a Trieda V.

So začiatkom výroby stredne veľkého vanu Vito šla pred 25 rokmi ruka v ruke aj zásadná modernizácia závodu Vitoria: v rámci rekonštrukcie závodu sa výrobné kapacity rozšírili na 80 000 jednotiek za rok. Zatiaľ čo staré zariadenia na výrobu modelov MB-100 boli kompletne demontované, Mercedes-Benz rozšíril a modernizoval montážne haly a vytvoril nové logistické centrum. Efektivitu výrobného strediska zvýšili výrobné procesy na lakovacej linke, ktoré boli do značnej miery automatizované, stupeň automatizácie pri výrobe holej karosérie na úrovni 80 percent a množstvo nových montážnych postupov. Najväčší technologický pokrok vo výrobnom závode Vitoria predstavovala inteligentná výroba holej karosérie modelu Vito. Všestranná platforma bola od začiatku navrhnutá na účely skriňovej dodávky, vozidla typu Tourer či neskôr predstaveného veľkopriestorového osobného vozidla.

Na zabezpečenie vysokých štandardov kvality typických pre značku Mercedes-Benz bolo zároveň vyvinuté vysokomoderné 3D meracie centrum. V tejto časti boli jednotlivé karosérie náhodne vyberané z montážneho procesu a opakovane sa na nich elektronicky merala geometria, precíznosť lícovania, ako aj rozmery medzier. Vďaka neustálej kontrole zaznamenala značka Mercedes-Benz už v 90. rokoch minulého storočia kvalitu výroby na úrovni osobných motorových vozidiel.

Zamestnanci boli starostlivo vyškolení na novú generáciu transportéra, z veľkej časti v závode v meste Sindelfingen, aby boli pripravení na svoje nové úlohy. Na zozname požiadaviek nechýbala pri rekonštrukcii závodu ani ergonomická realizácia pracoviska: tá prispela k zachovaniu dobrého zdravotného stavu zamestnancov a vyššej efektivite pracovných postupov.

S príchodom ďalších generácií modelu Vito prešla výroba istými zmenami, dokonca aj do samotného závodu boli investované ďalšie prostriedky. Hlavným cieľom modernizácie bola predovšetkým flexibilita výrobného strediska, ktorá dnes nielenže umožňuje výrobu najrôznejších modelových variantov, ale zasluhuje sa aj o integráciu klasických, ako aj elektrických komponentov pohonu.

Prečítajte si aj

Back to top button