Motorizmus

Renault bude spolu s partnermi recyklovať batérie

Konzorcium ilustruje nový typ spolupráce v rámci hodnotového reťazca batérií s cieľom chrániť zdroje, znižovať emisie uhlíka a vytvárať hodnotu. Automobilka Renault, spoločnosť Veolia, líder v oblasti optimalizovaného riadenia zdrojov a Solvay, popredná vedecká spoločnosť oznámili svoje partnerstvo s cieľom realizácie cirkulárnej ekonomiky, vďaka ktorej sa zrecyklujú použité batérie v Európe.

Konzorcium Veolia a Solvay, ktoré vzniklo v septembri 2020, posilní Skupina Renault skúsenosťami v cirkulárnej ekonomike a v cykle životnosti EV batérií. Spoločnosti od tejto spolupráce očakávajú vysoko komplementárne partnerstvo, ktoré bude získavať z oboch spoločností. Solvay disponuje know-how v oblasti chemickej extrakcie batérií kovov. Veolia zase 10-ročnými skúsenosťami s demontážou a recykláciou lítiovo-iónových batérií pomocou hydrometalurgického procesu.

Celosvetovo sa očakáva nárast počtu elektrických vozidiel z 10 miliónov v roku 2020 na 100 miliónov v roku 2030. Preto je zabezpečenie stabilného a zodpovedného prístupu k batériovým materiálom strategickou výzvou. V tejto súvislosti sa traja partneri snažia vytvoriť bezpečný a udržateľný zdroj dodávok strategických kovov z batérií, ako sú kobalt, nikel a lítium. Spoločnosti plánujú dosiahnuť tento cieľ využitím svojich odborných znalostí v každom kroku hodnotového reťazca: od zberu batérií na konci životnosti elektrických vozidiel po demontáž, extrakciu a čistenie kovov. Zamerajú sa aj na zlepšenie existujúcich procesov recyklácie mechanických a hydrometalurgických batérií.

Prostredníctvom spoločnej inovatívnej technológie spoločností Solvay a Veolia budú strategické kovy, ktoré boli predtým regenerované vo forme vhodnej iba pre metalurgické aplikácie, extrahované a vyčistené na vysoko čisté kovy pripravené na opätovné použitie v nových batériách, čím sa zníži ekologická stopa budúcich EV batérií prostredníctvom uzatvoreného okruhu, ktorý zaujímavým spôsobom znázorňuje interaktívna infografika. Traja partneri sa už aktívne podieľajú na experimentálnej fáze, ktorá spočíva v zriadení predindustriálneho demonštračného závodu vo Francúzsku so schopnosťou ťažiť a čistiť kovy EV batérií na konci životnosti.

„Skupina Renault má holistický prístup k životnému cyklu batérií: opravu EV batérií počas ich prvej životnosti, s cieľom predĺžiť ju v automobilovom priemysle, vývoj aplikácií pre skladovanie energie v sekundárnom veku batérií a nastavenie systému zberu a recyklácie batérií. Dnes sme hrdí na to, že môžeme posilniť náš záväzok k recyklácií batérií spojením síl so Spoločnosťami Veolia a Solvay. Naším cieľom je implementácia inovatívnych riešení na recykláciu batérií s nízkym obsahom uhlíka, aby sa pripravila cesta k udržateľnému získavaniu strategických materiálov pre batérie, pretože elektrická mobilita rastie. Spoločne zužitkujeme našu silnú prítomnosť v celom hodnotovom reťazci elektrických vozidiel v Európe, aby sme zaujali konkurenčné postavenie na trhu s batériovým materiálom a vytvorili hodnotu, ktorá presahuje naše hlavné podnikanie,“ hovorí Luca de Meo, CEO Skupiny Renault.

Jeho nadšenie zdieľa aj Antoine Frérot, CEO Spoločnosti Veolia: „Vzhľadom na rozsah environmentálnych problémov, ktorým svet čelí, je ekologická transformácia naliehavou potrebou. Vďaka pripojeniu Skupiny Renault k Spoločnostiam Veolia a Solvay, sa posúvame spoločne o krok vpred k riešeniam uzatvoreného cyklu na ochranu prírodných zdrojov. To ukazuje, ako môžu spoločnosti v spolupráci vymýšľať a implementovať nové riešenia, ktoré zlepšujú naše prostredie a obnovujú naše ekonomiky.“

Ilham Kadri, CEO Spoločsnoti Solvay, k oznámeniu spolupráce dodal: „Toto konzorcium je skvelým príkladom partnerstva v hodnotovom reťazci, vďaka ktorému sa cirkulárna ekonomika stáva skutočnosťou. Sme nadšení, že sa Skupina Renault pripojila k tomuto konzorciu a videla ho ako strategického partnera pri uzatvorenom cykle cirkularity, pri vstupe materiálu na recykláciu a opätovného vstrekovania vyčistených kovov do cyklu batérií. Tento projekt je príkladom toho, ako kráčame po ceste s našim plánom udržateľnosti Solvay One Planet, keďže sa zameriavame na viac ako zdvojnásobenie výnosov generovaných v cirkulárnej ekonomike do roku 2030.“

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button