Motorizmus

Mercedes-Benz Vans vyvinula novú elektrickú platformu

Divízia Mercedes-Benz Vans konzekventne elektrifikuje všetky konštrukčné rady, pričom do popredia aj naďalej kladie spoľahlivosť, kvalitu a optimalizáciu celkových nákladov spojených s vlastníctvom (TCO). S cieľom vytvoriť pre zákazníkov v budúcnosti ešte väčšiu pridanú hodnotu vyvinula divízia Mercedes-Benz Vans platformu Electric Versatility Platform.

Platforma bude základom novej generácie vozidla eSprinter. Základnými stavebnými kameňmi novej koncepcie sú tri moduly, ktoré poskytujú čo najväčšiu slobodu pri vývoji a stvárnení rôznych tvarov karosérie, aké boli doteraz známe iba z modelu Sprinter s konvenčným pohonom. „Ďalšia generácia vozidla eSprinter umožňuje rôzne varianty nadstavieb. S touto variabilitou prinášame výhody v oblasti prepravy tovaru, ktorá je lokálne bez emisií, do najrôznejších odvetví,“ hovorí Marcus Breitschwerdt, vedúci divízie Mercedes-Benz Vans. „Naše kompetencie v oblasti prepravy dokazuje model Sprinter už štvrť storočia. Do oblasti elektrickej mobility sme v posledných rokoch priniesli množstvo inovácií. Naša platforma Electric Versatility Platform spája to najlepšie z oboch svetov.“

Prečítajte si aj

Mercedes-Benz je presvedčený o ekologických a ekonomických výhodách akumulátorových elektrických úžitkových vozidiel a bude naďalej presadzovať svoje plány s uvedením elektricky poháňaných úžitkových vozidiel v každom segmente na trh. S nadchádzajúcou generáciou vozidla eSprinter bude divízia Mercedes-Benz Vans konzekventne pokračovať vo svojej stratégii elektrifikácie. Divízia tým zdôrazňuje svoje ambície na vedúce postavenie v oblasti elektrických pohonných systémov a do novej platformy Electric Versatility Platform investuje 350 miliónov €. eSprinter tak bude vhodnou ponukou aj pre americký a kanadský trh. Ďalšia generácia vozidla eSprinter sa okrem toho bude vyrábať CO2-neutrálne – ďalší krok k presadzovaniu plánu „Ambícia 2039“.

Divízia Mercedes-Benz Vans je v Európe lídrom s viac ako 30 % podielom elektrických vozidiel na trhu so stredne veľkými a veľkými vanmi. Po modeloch eVito a eSprinter pokryje divízia Mercedes-Benz Vans s budúcim vozidlom eCitan ponuku akumulátorových elektrických vozidiel vo všetkých segmentoch podnikateľských úžitkových vozidiel. Vývoj platformy Electric Versatility Platform jasne zdôrazňuje prepracovanú stratégiu divízie Mercedes-Benz Vans, v ktorej je okrem iného zakotvená ambícia líderstva v oblasti elektrickej mobility.

Divízia Mercedes-Benz Vans prepracovala svoju stratégiou v súlade s divíziou osobných motorových vozidiel a zameriava sa na tieto témy:

 • Jednoznačné postavenie prémiovej značky pre podnikateľov a súkromných zákazníkov
  Divízia Mercedes-Benz Vans si upevňuje svoj profil prémiového poskytovateľa riešení prepravy zameraných na budúcnosť pre podnikateľov a súkromných zákazníkov.
 • Zameranie na ziskový rast
  Ďalším kľúčovým bodom je zameranie sa na trhy a segmenty s veľkým objemom predaja a vysokou maržou, a teda aj na ziskový rast na celom svete. Okrem Európy rozšíri divízia Mercedes-Benz Vans svoje pôsobenie do regiónu NAFTA a Ázie so zameraním na Čínu.
 • Zintenzívnenie lojality zákazníkov a zvýšenie opakujúcich sa obratov
  Divízia Mercedes-Benz Vans zintenzívni spoluprácu so svojimi zákazníkmi. S cieľom upevňovať a rozširovať vzťahy so zákazníkmi budú produkty a služby dokonale prispôsobené ich potrebám.
 • Vedúce postavenie v oblasti elektrických pohonov a digitálnych riešení
  Ambíciou divízie Mercedes-Benz Vans je určovať nové štandardy v segmente úžitkových vozidiel prostredníctvom riešení zameraných na zákazníkov a budúcnosť. Pritom sa bude konzekventne zdokonalovať prepojenie vozidiel, ako aj digitálne riešenia.
 • Znižovanie nákladov
  Na zlepšenie hospodárnosti a zvyšovanie konkurencieschopnosti by sa mali znížiť fixné náklady. Aj na pozadí transformácie smerujúcej k mobilite bez emisií a prepojenej mobilite hrá ziskovosť hlavnú úlohu.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button