Letecká doprava

Ministerstvo dopravy by mohlo leteckým dopravcom poskytnúť kompenzácie

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR by mohlo leteckým dopravcom poskytnúť príspevok v civilnom letectve na zmiernenie negatívnych následkov pandémie ochorenia COVID-19.

Vláda vo štvrtok schválila návrh zákona o odplatách a poskytovaní príspevku v civilnom letectve z dielne rezortu dopravy. Predstavuje právny základ na zabezpečenie čiastočnej kompenzácie pre týchto dopravcov. Zároveň kabinet navrhuje, aby novelu zákona parlament prerokoval v skrátenom legislatívnom konaní.

Rezort dopravy poukázal v dôvodovej správe na skutočnosť, že na Slovensku bol vyhlasovaný zákaz vykonávania určených civilných letov a aj napriek zrušeniu zákazu sa vo všeobecnosti situácia leteckých dopravcov nezlepšovala. Opatrenia v súvislosti s pandémiou tak podľa MDV mali zásadný vplyv na fungovanie podnikov vrátane leteckých dopravcov.

„V dôsledku prijatých opatrení došlo od marca 2020 k značnému poklesu prevádzkových výkonov leteckých dopravcov. V prípade niektorých leteckých dopravcov išlo o pokles v počte prepravených cestujúcich aj o viac ako 80 %,“ podotkol rezort dopravy s tým, že ani prognózy týkajúce sa počtu letov nie sú pre oblasť civilného letectva na najbližšie obdobie veľmi priaznivé.

Leteckí dopravcovia tak môžu mať podľa MDV vážne problémy s výpadkom príjmov a následne aj s nedostatkom likvidity a môže byť ohrozená ich samotná existencia.

Rezort dopravy tak chce zabezpečiť možnosť poskytnutia čiastočnej kompenzácie pre príslušných leteckých dopravcov. V novele zákona sa preto navrhuje nový účel poskytnutia príspevku v civilnom letectve s obmedzenou lehotou na jeho poskytnutie. Príspevok v civilnom letectve na nový účel bude v súlade s osobitnými predpismi pre štátnu pomoc a minimálnu pomoc možné poskytnúť len na základe schválenej schémy štátnej pomoci.

Príspevok by malo poskytovať ministerstvo zo svojej rozpočtovej kapitoly. Vplyv na výdavky verejnej správy podľa predloženého materiálu v tomto roku predstavuje 3 milióny eur.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button