Cestná doprava

Začiatok rekonštrukcie Vážskeho mosta v Komárne

Začiatok rekonštrukcie Vážskeho mosta v Komárne. Rekonštrukcia Vážskeho mosta v Komárne sa začne najskôr začiatkom roka 2023.

Aktuálne pokračuje stavebné konanie, predpoklad vydania a správoplatnenia stavebného povolenia je september tohto roka, informoval magistrát. „Keďže sa šírili rôzne nepravdivé informácie, požiadali sme o oficiálne stanovisko Slovenskú správu ciest,“ skonštatoval primátor Komárna Béla Keszegh.

Stavebné práce na rekonštrukcii mosta na ceste I/63 v Komárne cez rieku Váh by sa podľa predpokladov mali začať po ukončení verejného obstarávania na výber zhotoviteľa stavby a podpise zmluvy o dielo. Výstavba by mala byť ukončená do 12 mesiacov.

Začiatok rekonštrukcie Vážskeho mosta v Komárne

Práce na moste sa zrealizujú za premávky v polovičnom jazdnom profile. V súčasnosti sa na moste uskutočňujú periodické merania zvislých posunov mosta a rektifikácia systému podopretia mosta vzhľadom na extrémne teploty ovzdušia.

Vážsky most postavili v roku 1955 ako monolitický železobetónový most. Jeho technický stav si vyžiadal neodkladnú rozsiahlu rekonštrukciu, ktorá sa ukončila v júli 2020. Počas nej sa vybudovalo dočasné podopretie mosta pilierom na umelom ostrovčeku vo Váhu. To umožňuje užívať most aj nákladnej doprave bez obmedzenia.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button