Cestná doprava

VÚD považuje 10-ročný plán výstavby ciest za dobrú myšlienku

Myšlienka vytvoriť 10-ročný záväzný plán výstavby v oblasti cestnej infraštruktúry je zaujímavá a dobrá. Zaviazala sa k nej vláda v programovom vyhlásení. Problém môže nastať pri hľadaní kompromisu medzi dôležitosťou a pripravenosťou. Takýto dokument by však mohol byť veľkým prínosom, aby nedochádzalo k zmenám po každej výmene vlády.

Prínosom by bol aj pre stavebný sektor, ktorý by si vedel plánovať kapacity. Myslí si to generálny riaditeľ Výskumného ústavu dopravného (VÚD) Ľubomír Palčák. Programové vyhlásenie vlády (PVV) v oblasti dopravy podľa neho obsahuje asi všetky známe problémy, ktoré dlhodobo trápia ľudí z pohľadu zlepšenia mobility ľudí a tovarov na Slovensku.

Opäť je v PVV ambícia zlúčiť Národnú diaľničnú spoločnosť (NDS) a Slovenskú správu ciest (SSC). Palčák podotkol, že to chce realizovať už tretia vláda, ani jednej sa to zatiaľ nepodarilo. „Ak môžem poradiť, je veľmi dôležité tento proces rozbehnúť na začiatku volebného obdobia, lebo v priebehu obdobia sa vôľa znižuje,“ poznamenal.

  Ako dodal, veľmi aktuálnou je aj úloha vyriešiť poplatky za využívanie cestnej infraštruktúry, teda mýto. Podľa jeho informácií nový minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) túto problematiku uchopil konštruktívne a vecne.

  V oblasti železničnej dopravy sú podľa Palčáka zadefinované všetky dôležité úlohy. Poukázal na to, že bude veľmi dôležité dosiahnuť zvýšenie podielu železničnej dopravy. Ideálne by podľa jeho slov bolo blížiť sa k 30 %, čo bude do roku 2030 požadovať aj Európska únia (EÚ). „Pri verejnej osobnej doprave je najdôležitejšie dotiahnuť projekt Národnej dopravnej autority, ktorý minulá vláda mala ambíciu zrealizovať, ale nepodarilo sa,“ skonštatoval.

  Oveľa väčší problém vidí v zabezpečení dostatočných finančných zdrojov na realizáciu týchto plánov. „Tu mám obavy. Toto bude v tejto krízovej situácii určite veľmi náročné. Okrem štátneho rozpočtu, eurofondov, bude nutné hľadať aj nové a iné formy financovania,“ uviedol pre TASR Palčák.

  Zdroj
  transport.sk
  Editor
  TASR

  Prečítajte si aj

  Back to top button