Cestná doprava

Zásadná etapa výstavby prešovského obchvatu

Zásadná etapa výstavby prešovského obchvatu. Prešovský obchvat vstupuje podľa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) do zásadnej etapy výstavby. Ako informovala hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková, všetky vopred stanovené míľniky sa podarilo splniť načas.

„V nasledujúcom období položíme asfaltové vrstvy na mostných objektoch a na vozovke. V tuneli Bikoš sa bude pokračovať v realizácii technologického vybavenia a budú tiež prebiehať posledné dokončovacie práce na konečných terénnych úpravách na oboch portáloch tunela,“ priblížila Žgravčáková. Okrem dokončovania technológie sa v tuneli Bikoš v súčasnosti montuje osvetlenie a inštalujú sa káble. Tuneloví špecialisti už dokončili montáž ventilátorov.

„Čo sa týka mostov, tam sa realizujú nosné konštrukcie, rímsy, montujú sa zvodidlá a zábradlie. Nosné konštrukcie už pripravujeme na položenie liateho asfaltu,“ doplnila Žgravčáková. Na trase rýchlostnej cesty sa buduje kanalizácia a ukladajú sa podkladové a asfaltové vrstvy vozovky. „Takisto sa realizuje oplotenie rýchlostnej cesty, budujú sa základy na protihlukovú stenu a verejné osvetlenie na severnej časti. V neposlednom rade upravujeme svahy do finálnej podoby,“ povedala hovorkyňa.

Zásadná etapa výstavby prešovského obchvatu

Severný obchvat mesta má dĺžku 4,3 kilometra a motoristom ušetrí približne desať minút. NDS predpokladá intenzitu dopravy v počte 15 000 vozidiel za 24 hodín. Zhotoviteľom je Váhostav-SK a TuCon. Zmluvná cena predstavuje 142 876 816 eur. Stavba je financovaná zo štátneho rozpočtu. Predpokladaný termín odovzdania je plánovaný v lete tohto roka.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button