Cestná doprava

V Trnave bude mestskú hromadnú dopravu najbližších 10 rokov zabezpečovať ARRIVA

Spoločnosť ARRIVA a mesto Trnava dnes podpísali zmluvu, na základe ktorej bude ARRIVA nasledujúcich desať rokov zabezpečovať mestskú hromadnú dopravu pre cestujúcich v krajskom meste. V súlade so zmluvou sa spoločnosť zaviazala zmodernizovať vozový park a zvýšiť počet nízkopodlažných autobusov so šetrným prístupom k životnému prostrediu.

Verejná osobná doprava prispieva k zlepšeniu dopravnej situácie v mestách a ich okolí – zabezpečuje dostupnosť škôl a pracovísk, je šetrná k životnému prostrediu. Cieľom spoločností ARRIVA na Slovensku je poskytovať svojim objednávateľom aj cestujúcim modernú, bezpečnú a spoľahlivú dopravu. Mestská hromadná doprava v Trnave je zabezpečovaná trinástimi linkami s ročným výkonom viac ako 1 milión kilometrov. „ARRIVA má medzinárodné skúsenosti s poskytovaním služieb rôznych druhov verejnej dopravy. Naším poslaním je zabezpečiť pre objednávateľov a cestujúcich plynulú, trvalo udržateľnú službu na požadovanej úrovni. Všetky tieto parametre zodpovedne zohľadňujeme v našich cenových ponukách a teší nás, že sme uspeli aj v tejto súťaži. Okrem investícií vo výške takmer 8 miliónov eur na obnovu vozidlového parku, kladieme dôraz aj na zvýšenie kvality cestovania poskytovaním komplexných služieb. Obyvatelia Trnavy nás poznajú, mnohých už dlhé roky vozia tí istí skúsení vodiči a vďaka tomu môžeme povedať, že našich cestujúcich a ich potreby poznáme. Vieme tiež, že jediným spôsobom ako môže verejná doprava konkurovať individuálnej doprave je jej bezpečnosť, dochvíľnosť a pohodlnosť,“ povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností ARRIVA na Slovensku.

„V Trnave sa služba mestskej autobusovej dopravy vyberala prostredníctvom verejného obstarávania po prvýkrát v histórii. Od víťaza súťaže očakávame modernizáciu vozového parku a zefektívnenie tejto služby. Naším cieľom sú bezpečné, efektívne a kvalitné dopravné služby,“ hovorí primátor Peter Bročka. Súčasťou novej zmluvy na zabezpečenie mestskej autobusovej dopravy na najbližších desať rokov je aj zakúpenie 34 nových autobusov. Ešte v tomto roku bude zaradených do prevádzky 17 nových autobusov, zabezpečujúcich službu vo verejnom záujme v Trnave, ktoré svojimi parametrami budú poskytovať vyšší štandard cestovania. Zvyšných 17 vozidiel bude následne v záujme skvalitnenia služieb a zvýšenia bezpečnosti cestujúcich dodatočne vybavených v súlade so stanovenými štandardmi.

Tieto budú v roku 2026 v rámci druhej etapy obnovy vozového parku nahradené ďalšími sedemnástimi novými autobusmi. V priebehu piatich rokov bude tak zrealizovaná kompletná modernizácia autobusov. Nové nízkopodlažné autobusy s normou Euro 6 sú vybavené klimatizáciou, informačnými LCD panelmi v interiéri a pohodlie cestujúcim spríjemňuje okrem bezplatného pripojenia k internetu prostredníctvom wifi aj akustický informačný systém, ktorý hlási názvy jednotlivých zastávok. Pre väčšiu bezpečnosť cestujúcich a vodiča budú nové vozidlá vybavené navyše kamerovým systémom, radičom svetelne riadenej križovatky, ale aj automatickým počítadlom cestujúcich. Imobilným cestujúcim a mamičkám s kočíkmi bude k dispozícii mechanická výklopná plošina a na komunikáciu s vodičom poslúžia tlačidlá STOP, DVERE, INVALID, ALARM s popisom v Braillovom písme. Pracoviskom vodiča v nových autobusoch bude uzavretá klimatizovaná kabínka s určeným priestorom na vydávanie cestovných lístkov.

„Verejná doprava slúži obyvateľom a návštevníkom nášho mesta spoľahlivo už desaťročia. Bezpečnou a prístupnou modernou dopravou zabezpečujeme nielen pre Trnavčanov bezpečné a pohodlné cestovanie autobusmi. Novozaradené moderné autobusy sú pohodlnejšie a majú aj lepšie parametre, pokiaľ ide o emisie vypúšťané do ovzdušia. Zároveň chceme obyvateľov motivovať, aby uprednostnili verejnú dopravu pred prepravou osobnými autami. Verejná doprava totiž môže prispieť k zvýšeniu bezpečnosti na cestách, k zlepšeniu dopravnej situácie i kvality životného prostredia nielen v mestách, ale aj v regióne,“ doplnil Peter Nemec, generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA Trnava, a.s.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button