Cestná doprava

V EÚ platia nové pravidlá o všeobecnej bezpečnosti vozidiel

V EÚ platia nové pravidlá o všeobecnej bezpečnosti vozidiel. Európska komisia (EK) v stredu pripomenula, že od 6. júla sa začína uplatňovať nové nariadenie o všeobecnej bezpečnosti vozidiel.

Zavádza sa ním celý rad povinných pokročilých pomocných systémov vodiča na zlepšenie bezpečnosti cestnej premávky. Stanovuje sa právny rámec na schvaľovanie automatizovaných a plne autonómnych vozidiel v EÚ. Nové bezpečnostné opatrenia pomôžu lepšie chrániť cestujúcich, chodcov a cyklistov v EÚ. Pričom sa očakáva, že do roku 2038 sa zachráni viac ako 25 000 životov a predíde sa najmenej 140 000 vážnym zraneniam.

Nadobudnutie účinnosti nariadenia o všeobecnej bezpečnosti umožňuje EK dokončiť právny rámec pre automatizované a prepojené vozidlá. Technické pravidlá schvaľovania plne autonómnych vozidiel chce eurokomisia predložiť počas leta, čím sa EÚ stane priekopníkom v tejto oblasti.

Eurokomisár zodpovedný za vnútorný trh Thierry Breton v tejto súvislosti uviedol, že tempomaty, systémy udržiavania v jazdnom pruhu a systémy automatizovaného brzdenia robia vozidlá čoraz automatizovanejšie. Ďalej dodal, že vďaka novým právnym predpisom sa Európa postarala o to, aby táto technológia zlepšila každodenný život občanov. A aby automobilový priemysel mal predvídateľný a bezpečný rámec na ďalšie zavádzanie inovačných technologických riešení a na zachovanie svojej globálnej konkurencieschopnosti.

V EÚ platia nové pravidlá o všeobecnej bezpečnosti vozidiel

Opatrenia platné od stredy znamenajú, že všetky cestné vozidlá (osobné automobily, dodávky, nákladné vozidlá, autobusy) musia zahŕňať systém inteligentného prispôsobenia rýchlosti, senzory alebo kamery na cúvanie, systém varovania vodiča pred ospalosťou a stratou pozornosti, zariadenia na záznam údajov o udalostiach, ako aj signál núdzového zastavenia. Povinnosťou pre osobné vozidlá a dodávky sú ďalšie funkcie. Ako sú napríklad systémy udržiavania v jazdnom pruhu a automatizovaného brzdenia.

Pre autobusy a nákladné vozidlá sú zas povinné technológie na lepšie rozpoznávanie možných mŕtvych uhlov, výstrahy na predchádzanie zrážkam s chodcami alebo cyklistami a systémy monitorovania tlaku v pneumatikách. Pravidlá sa budú uplatňovať najskôr na nové typy vozidiel. A za dva roky, od 7. júla 2024, sa začnú uplatňovať na všetky nové vozidlá. Niektoré opatrenia sa do roku 2029 rozšíria na ďalšie druhy cestných vozidiel.

Komisia počas leta plánuje prijať technické pravidlá pre automatizované a prepojené vozidlá so zameraním najmä na automatizované vozidlá nahrádzajúce vodiča na diaľniciach (automatizácia úrovne tri). A ďalej na plne autonómne vozidlá bez vodiča, ako sú mestská kyvadlová doprava alebo robotaxi (automatizácia úrovne štyri).

Týmito pravidlami sa stanoví rámec pre komplexné posúdenie bezpečnosti a vyspelosti plne automatizovaných vozidiel pred ich uvedením na trh EÚ. Budú sa vzťahovať na skúšobné postupy, požiadavky na kybernetickú bezpečnosť, pravidlá zaznamenávania údajov. Ako aj na monitorovanie požiadaviek na bezpečnosť a oznamovanie incidentov výrobcami plne autonómnych vozidiel.

Prečítajte si aj

Back to top button