Cestná doprava

Usmernenie pre vodičov MKD a autobusovej dopravy k celoplošnému testovaniu

Ministerstvo dopravy a výstavby SR vydalo usmernenie pre vodičov medzinárodnej nákladnej dopravy a medzinárodnej pravidelnej autobusovej dopravy a ich dopravcov k celoplošnému testovaniu na území SR a výnimkám v zmysle prijatého uznesenia vlády SR č. 693/2020 zo 28.10.2020 („Uznesenie vlády“) a v kontexte Oznámenia EK o zelených pruhoch.

Vodiči dopravcov, ktorí boli v čase od 30.10. do 1.11. 2020 mimo územia Slovenskej republiky z dôvodu výkonu ich povolania a vracajú sa od 2.11. 2020 spať na územie Slovenskej republiky, pre účely dokončenia dopravných operácií alebo pri návrate do svojho zvyčajného bydliska na území Slovenskej republiky, nebudú pri týchto činnostiach povinní preukazovať sa potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo certifikátom vydaným Ministerstvom zdravotníctva SR s negatívnym výsledkom antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19.

Zároveň však Ministerstvo dopravy a výstavby SR vysoko odporúča všetkým týmto vodičom, aby vo vlastnom záujme absolvovali potrebné testovanie na ochorenie COVID – 19 bezodkladne, keď im to plnenie ich pracovných povinností dovolí, keďže toto usmernenie sa vzťahuje výlučne na činnosti súvisiace s výkonom pracovných povinností pri realizácii dopravy a nezakladá výnimku z Uznesenia vlády pre iné účely.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
MDV SR

Prečítajte si aj

Back to top button