Cestná doprava

Úsek prešovskej Nábrežnej komunikácie stavali 12 rokov

Ide o štvorpruhový privádzač II. etapa v dĺžke 1,3 kilometra. Investorom stavby, ktorá stála vyše 14 mil. € a trvala 12 rokov, bola Slovenská správa ciest.

Po dvanástich rokoch výstavby Slovenská správa ciest dnes slávnostne odovzdala do užívania cestu I/68 Prešov – Nábrežná komunikácia, ktorá spája ulice Obrancov mieru a Škultétyho. Ide o druhú etapu výstavby štvorpruhového privádzača v dĺžke 1,3 kilometra, ktorá odvedie tranzitnú dopravu z ulíc 17. novembra a Šafárikovej v smere na Poprad a Košice. 

Ako uviedol minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a prvý podpredseda vlády Ján Figeľ, ktorý na novej ceste prestrihoval pásku, dopravná situácia z krajských miest je najhoršia práve v Prešove a podobne sú na tom aj občania v Trenčíne. Tento stav chce riešiť. Minister prejavil radosť nad tým, že nové dielo slúži a bude prinášať osoh Prešovčanom a prispeje k lepšej perspektíve mesta i regiónu.

Figeľ uviedol, že 12 rokov výstavby takéhoto úseku je neprimerane dlhá doba. Je to špecifická situácia, z ktorej sa treba poučiť. Potvrdzuje nedostatky v prípravnej fáze, zložitosti v majetkovo právnom vysporiadaní, ktoré skomplikovali priebeh a finalizáciu stavby. „ Je to lekcia, ale som rád, že je za nami. Dielo slúži a nie je konečné,“ uviedol minister. Nábrežná komunikácia má kontinuitu a pokračovanie k ZVL, kde sa veľkou okružnou križovatkou s nadjazdom napojí na diaľnicu na Košice. 

Ďalšia časť výstavby sa začne už onedlho. Figeľ uviedol, že momentálne prebieha verejná súťaž na zhotoviteľa, 15. júna sa budú otvárať obálky. Tretia etapa Nábrežnej komunikácie bude najnáročnejšou a najdrahšou časťou tejto stavby, stavebné náklady predstavujú sumu 57 mil. € a celkové investičné náklady sú plánované na 77 mil. €. Tretí úsek Nábrežnej komunikácie by mal byť hotový v októbri 2014. Následne bude dokončený projekt na výstavbu samotného diaľničného obchvatu. 

Dve dobré správy
Minister dopravy uviedol, že Prešov môže v júni očakávať dve dobré správy. „Jednou je táto Nábrežná komunikácia až po križovatku k ZVL, ktorej výstavba začne v lete a za tri roky by mohla znamenať podstatné odľahčenie dopravy z centra mesta. Druhou je správa o prešovskej diaľnici, ktorá v úseku medzi Fričovcami a Sviniou je finalizovaná na koniec júna, aby po vysúťažení mohlo dôjsť k reálnej výstavbe v nasledujúcich troch rokoch. Ide o vyše 11 kilometrový diaľničný úsek D1 na západ od Prešova,“ konkretizovala Figeľ. Výška investície je 200 mil. €. Ešte v tomto volebnom období by mal by začatý aj severný obchvat Prešova. Pôjde o rýchlostnú cestu R4 s tunelom, ktorá pôjde od D1 smerom na Kapušany a Svidník. 
 

Prečítajte si aj

Back to top button