Cestná doprava

Úroveň bezpečnosti ciest sa zvýši

Úroveň bezpečnosti ciest sa zvýši. Zabezpečí to novela zákona o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií, ktorú podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. Právna norma okrem iného hovorí o klasifikácii bezpečnosti cestnej siete.

Dôjde k zabezpečeniu systematického a odborného posúdenia pozemných komunikácií vo fáze ich projektovania, výstavby a užívania. Správca pozemnej komunikácie má zabezpečiť každých päť rokov klasifikáciu bezpečnosti cestnej siete podľa zákona a kontrolu bezpečnosti pozemnej komunikácie a hodnotenie úsekov cestnej siete inšpekciou na mieste.

Po klasifikácii bezpečnosti cestnej siete a jej jednotlivých úsekov má nasledovať cielená kontrola týchto úsekov alebo priamo výkon nápravných opatrení. Právna norma okrem iného zakáže organizovanie športových aj kultúrnych podujatí na diaľniciach. Spresňuje sa aj definícia hraníc zastavaného územia v súvislosti s určením cestného ochranného pásma.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button