Cestná doprava

Tender na dopravcov v Banskobystrickom kraji sa skončil

Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) má za sebou medzinárodný tender na autobusových dopravcov, ktorí budú počas desiatich rokov zabezpečovať služby prímestskej autobusovej dopravy v kraji. Ponuky s najnižšou cenou predložili SAD Zvolen a SAD Lučenec. Informoval o tom BBSK v piatok, keď zverejnil vyhodnotenie verejnej súťaže.

Ponuky predložilo celkovo deväť uchádzačov nielen zo Slovenska, ale i Českej republiky. Zvolenský dopravca prejavil záujem obsluhovať sedem oblastí s výnimkou regiónov Revúca, Lučenec a Rimavská Sobota, kde sa presadila lučenecká spoločnosť. Obslužnosť jednotlivých území dopravcami tak zostane rovnaká ako v súčasnosti.

„Uchádzačmi ponúknuté ceny za kilometer sa pohybovali v rozmedzí od 1,22 po 1,78 eura bez DPH. Priemerná cena, ktorú ponúkol SAD Zvolen, bola 1,24 eura, v prípade SAD Lučenec to bolo 1,32 eura za kilometer. Ak úspešní uchádzači ponuku potvrdia a budeme môcť pristúpiť k podpisom zmlúv, pre kraj to bude znamenať úsporu asi šesť miliónov eur ročne,“ zdôraznil predseda BBSK Ján Lunter. Od piatka začína plynúť desaťdňová lehota na podanie prípadných námietok proti výsledkom vyhodnotenia ponúk od ostatných uchádzačov.

„Po jej uplynutí budeme úspešných uchádzačov vyzývať na poskytnutie riadnej súčinnosti potrebnej na uzavretie zmluvy tak, aby mohla byť uzavretá do 20 pracovných dní od výzvy. V prípade, ak nenastanú žiadne prieťahy, zmluvy na obdobie rokov 2024 – 2033 by mohli byť uzavreté v apríli,“ doplnil Martin Daniš, riaditeľ odboru verejného obstarávania a investícií Úradu BBSK.

V porovnaní so starými zmluvami, ktoré boli roky len dodatkované, nové posilnia postavenie kraja a verejný záujem. Dopravcovia majú povinnosť akceptovať prechod do integrovaného dopravného systému v tarifnej, prepravnej i technologickej oblasti, poskytovať kraju presné a overiteľné údaje o počte prepravených cestujúcich a najazdených kilometrov. Za neplnenie zmluvných podmienok budú sankcie.

Cestovanie rodičov s kočíkmi, ľuďom na invalidnom vozíku či seniorom, uľahčí zvýšený počet nízkopodlažných autobusov, ktoré podľa novej zmluvy majú v prípade štandardných vozidiel tvoriť minimálne polovicu vozového parku. Všetky autobusy majú byť vybavené klimatizáciou, bezplatným wifi pripojením na internet a nesmú prekročiť vek 11 rokov.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button