Cestná doprava

SSC plánuje zaistiť diagnostiku vybraných mostov za 1,8 mil. eur bez DPH

Slovenská správa ciest (SSC) plánuje zabezpečiť diagnostiku vybraných mostov vo svojej správe. Cenu odhaduje na 1,8 milióna eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Vyplýva to z oznámenia o vyhlásení súťaže, ktoré bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb týkajúcich sa diagnostiky vybraných mostov v správe SSC. Súčasťou služby je stanovenie stavebno-technického stavu mosta, vykonanie prepočtu zaťažiteľnosti či vyhotovenie zjednodušenej projektovej dokumentácie mostného objektu.

Zákazka zahŕňa napríklad aj stanovenie zostatkovej životnosti mosta, vyhotovenie záverečnej správy s návrhom opatrení na zvýšenie životnosti a zabezpečenie potrebnej únosnosti a tiež v prípade potreby stanovenie obchádzkových trás.

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je cena. Zákazka sa nedelí na časti a nebude spolufinancovaná z eurofondov. Záujemcovia o tender môžu predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť do 10. januára 2022.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button