Cestná doprava

SSC plánuje vybudovať obchvat Šale z nového operačného programu

Vybudovanie obchvatu Šale by malo byť financovaná zo zdrojov nového programového obdobia. Uviedla to Slovenská správa ciest (SSC) potom, ako už pripravovaná výstavba bola vyradená zo zoznamu národných projektov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII).

Stavebné práce sa mali podľa pôvodného plánu začať už tento rok, vyradenie tejto investície zo zoznamu oddiali výstavbu komunikácie na ďalšie obdobie. Proti tomu v pondelok verejne protestovali obyvatelia Šale, ktorých podporila aj viac ako desiatka ďalších samospráv. „Osobne ma mrzí, že obchvat mesta Šaľa sa nezačne realizovať už tento rok napriek snahe všetkých zúčastnených. Vzhľadom na to, že v súčasnosti SSC nedisponuje finančným krytím pre realizáciu tohto projektu, v najbližšej dobe budú vykonané úkony v zmysle zákona o verejnom obstarávaní pre zrušenie verejného obstarávania,“ uviedla generálna riaditeľka SSC Martina Tvrdoňová.

Ako zdôraznila, napriek vyradeniu projektu z OPII sa bude SSC naďalej usilovať o získanie chýbajúcich právoplatných povolení. Zároveň sa bude opätovne uchádzať o financovanie tohto projektu zo štrukturálnych fondov prostredníctvom nového programového obdobia a nového operačného programu Slovensko. „V prípade zabezpečenia finančného krytia zákazky, bude opätovne vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby,“ skonštatovala Tvrdoňová.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button