Cestná doprava

Scania testuje dlhé nákladiaky aj na českých diaľniciach

 

Scania, KOV Velim a zástupcovia odborných médií z Čiech i Slovenska overili počas leta možnosť reálnej prevádzky dlhých súprav nákladných vozidiel aj na českých diaľniciach. Na testovanie bol zo Švédska k dispozícii ťahač Scania so súpravou s dĺžkou 25,25 metrov. Skúsenosti zo zahraničia dokazujú menší počet nákladných vozidiel na diaľniciach, menej emisií, väčšiu bezpečnosť diaľničnej prevádzky a zároveň zvýšenie prepravnej kapacity. 
 
Počas leta mohli vodiči stretnúť na diaľnici D5 a v jej okolí špeciálnu dlhú súpravu s dĺžkou 25,25 metrov. Scania spolu s velimskou spoločnosťou KOV Velim testovala a overovala možnosti uplatnenia týchto dlhých súprav aj na českých diaľniciach. „Sme presvedčení o tom, že dlhé súpravy by zlepšili situáciu na českých i slovenských diaľniciach, zvýšili bezpečnosť diaľničnej prevádzky a nepochybne znížili množstvo škodlivých emisií,“ vysvetľuje Martin Benda, marketingový riaditeľ Scania CER (SK,CZ,HU) dôvody tohto testu.
 
Pre inšpiráciu na západ a sever Európy
 
V súčasnosti je vo väčšine krajín EÚ povolená maximálna dĺžka ťahača s návesom 18,75 metrov. Niektoré štáty ale umožnili prevádzku dlhších súprav dosahujúcich až 25,25 metrov. Napríklad vo Švédsku a Fínsku dosahujú nákladné automobily štandardnú dĺžku 24 metrov. V Dánsku, Nemecku, Francúzsku, Španielsku či v Holandsku v súčasnej dobe prebiehajú skúšky a testovanie prevádzky dlhých súprav počas štandardnej prevádzky.
Švédska nábytkárska spoločnosť IKEA využíva dopravu dlhých nákladných súprav už niekoľko rokov. Vďaka tomu napríklad výrazne znížila počet nákladných vozidiel určených na prevoz tovaru. Zatiaľ čo v minulosti bolo potrebných 1 260 nákladných automobilov, v súčasnosti využíva iba 800 dlhých súprav na prepravu rovnakého objemu tovaru.
 
Efektívnosť a bezpečnosť dopravy na prvom mieste
 
Medzi hlavné výhody prevádzky dlhých súprav patrí efektívnosť a zvýšenie prepravnej kapacity. „Dlhé súpravy sú schopné prepraviť až o 40 percent viac nákladu než klasické osemnásťmetrové súpravy,“ dodáva M. Benda.
 S tým súvisia aj ďalšie výhody. Umožnenie prevádzky dlhých súprav by znížilo produkciu emisií až o pätinu a tiež znížilo počet nákladných automobilov na českých diaľniciach. „Na prepravu rovnakého množstva tovaru by stačilo využiť menší počet dlhších súprav v porovnaní so súčasnosťou. Napríklad namiesto troch súprav by v budúcnosti mali stačiť iba dve,“ vysvetľuje p. Benda. Vo Švédsku sa napríklad znížil počet jednotlivých ciest až o jednu tretinu, pretože rovnaké množstvo tovaru sa prepravilo v menšom počte nákladných súprav.
 
 
Dlhšie, ale v žiadnom prípade nie ťažšie
 
Povolenie prevádzky dlhších súprav neznamená väčšie zaťaženie diaľnic, pretože hmotnosť celkového nákladu je rovnomerne rozložená na všetky nápravy, ktorých majú dlhšie súpravy viac v porovnaní so súčasnými nákladnými automobilmi.
Dlhé súpravy tiež ponúkajú široké spektrum rôznych kombinácií ťahačov a súprav, ktoré predstavujú niekoľko spôsobov optimálneho využitia prepravných možností.
 
zdroj: TS, foto: Scania
 
 
 

Prečítajte si aj

Back to top button