Cestná doprava

Rýchlostná cesta Via Pribina

Rýchlostná cesta Via Pribina. Rýchlostná cesta Via Pribina slúži motoristickej verejnosti už desať rokov. Od jej uvedenia do prevádzky prešlo cestou 130 miliónov vozidiel.

Informovala Mia Bajáková zo spoločnosti Via Pribina, ktorá je koncesionárom projektu. Desiate výročie je spojené s novou identitou značky úseku rýchlostnej cesty R1 Via Pribina. Nové logo odráža rast a budúcu víziu. Už začiatkom tohto leta začala Via Pribina s prechodom na zelenú energiu. V súlade s ambíciou a environmentálnou stratégiou akcionárov Vinci Highways a Meridiam osadila Via Pribina symbolickým prestrihnutím pásky prvý fotovoltaický panel a odštartovala tak inštaláciu solárnych panelov na projekte. „Fotovoltaický projekt so 100 panelmi zabezpečí približne 20 percent spotreby energie v nitrianskych kanceláriách. Ďalších 30 percent tvorí úspora elektrickej energie na celom úseku rýchlostnej cesty vďaka full LED vypínaču,“ skonštatovala Bajáková.

K ďalším environmentálnym iniciatívam patrí inštalácia tepelných čerpadiel na úsporu až 50 percent internej spotreby plynu a komplexný systém na zadržiavanie vody. Od neho sa očakáva, že umožní 50-percentné zníženie spotreby pitnej vody. Pokosená tráva sa využije v bioplynovej stanici. V blízkosti projektu vznikne 16 000 štvorcových metrov divých lúk so 60 včelími úľmi. Recykláciou odpadu vznikne z cigaretových ohorkov celulózová vata, ktorá sa následne bude pridávať do asfaltu, aby sa tak zvýšila jeho flexibilita.

Rýchlostná cesta Via Pribina

Projekt Via Pribina je historicky prvým projektom verejno-súkromného partnerstva (PPP) na Slovensku. Spočíva v zabezpečení financovania, naprojektovania, výstavby, prevádzkovania a údržby rýchlostnej cesty s dvakrát dvomi jazdnými pruhmi v celkovej dĺžke 51,6 kilometra počas 30 rokov. Rýchlostná cesta spája mesto Nitra a obec Tekovské Nemce. Súčasťou projektu je aj obchvat mesta Banská Bystrica.

Podľa slov Bajákovej sa po otvorení rýchlostnej cesty znížila dopravná nehodovosť na starej ceste I/65 o 84 percent. Nehodovosť na existujúcej rýchlostnej ceste má klesajúci trend. Zabezpečenie kontinuity dopravy je aj vďaka tomu, že viac ako polovica bežných opráv sa na rýchlostnej ceste vykonáva v noci.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button