Cestná doprava

Rekonštrukciu spojnice s Poľskom sa podarilo zrealizovať v predstihu

Rekonštrukciu cestného prepojenia medzi Slovenskom a Poľskom od obce Čertižné v okrese Medzilaborce k obci Jaśliska sa podarilo zrealizovať v predstihu.

Ako potvrdila Daša Jeleňová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK), investičné náklady na obnovu cesty II/559 predstavovali 167 748 eur.

„Cieľom stavebných prác bolo odstránenie nevyhovujúceho stavebno-technického stavu vozovky cesty II/559 v úseku Čertižné – št. hr. SR/PL, ktorého celková dĺžka predstavovala 2230 metrov,“ priblížila rozsah zrealizovaných stavebných prác s tým, že hlavné stavebné práce spočívali v úprave cesty prostredníctvom vyrovnania podkladu kamenivom s preliatím a presypaním, ale aj aplikovaním zhutneného asfaltového penetračného makadamu spolu s postrekom.

Aj keď rekonštrukčné práce začali začiatkom júla a podľa zmluvy o dielo mal na ich realizáciu zhotoviteľ 60 kalendárnych dní, aktuálne sú už ukončené. Jeleňová zároveň pripomenula dôležitosť obnovy cestnej komunikácie v súvislosti s rozvojom cestovného ruchu v oblasti.

„Umožňuje napojenie na medzinárodné cyklotrasy, ako aj lepšie spojenie s partnerskou obcou Jaśliska i Poľskou republikou ako takou,“ uviedla. Správa a údržba ciest PSK plánuje v najbližšom období v okrese Medzilaborce začať s rekonštrukciou mosta III/559-013A v obci Radvaň nad Laborcom a tiež so stabilizáciou zosuvu na ceste II/575 za obcou Palota.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button