Cestná doprava

Rekonštrukcia Kráľovskej cesty si vyžiada takmer štvrť milióna eur

Mesto Nitra spustilo rekonštrukciu Kráľovskej cesty. Celková cena rekonštrukcie takmer 170 metrov dlhej cesty je vyčíslená na 238 934 eur s DPH.

„Súčasťou prác bude aj vybudovanie troch nových dažďových vpustí a umiestnenie desiatich pouličných LED svietidiel. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie je na jeseň,“ informoval hovorca mesta Tomáš Holúbek.

Prečítajte si aj

Charakter ulice v Starom meste zostane zachovaný. Firma odstráni pôvodný povrch, ktorý tvoria andezitové kocky s hranou 10 centimetrov. Dlažba poputuje na dočasnú skládku a každý jej použiteľný kus bude znovu umiestnený na svoje miesto. Po odsúhlasení krajským pamiatkovým úradom bude zvyšok doplnený novou dlažbou.

Keďže lokalita sa nachádza v pamiatkovej rezervácii, súčasťou prác musí byť aj archeologický výskum. Ten sa uskutoční v úzkej súčinnosti so stavebným dielom formou sledovania zemných výkopov, rýh, vyhľadávaním a zberom archeologických nálezov.

„Následne sa na mieste uskutoční plošná sondáž s odborným zdokumentovaním nálezovej situácie. Po ukončení výskumných prác bude zhotovená kompletná dokumentácia a spraví sa aj inventarizácia nálezov,“ potvrdil Holúbek. Cena výskumu dosiahne 15 312 eur s DPH.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button