Cestná doprava

Rekonštrukcia cesty medzi Popradom a Starým Smokovcom

Rekonštrukcia cesty medzi Popradom a Starým Smokovcom. Cesta druhej triedy medzi Popradom a Starým Smokovcom, ktorá je vstupnou bránou do Vysokých Tatier, prešla prvou etapou modernizácie.

Stavebné práce prebiehali od mája 2021 a ich účelom bolo odstrániť nevyhovujúci stavebno-technický stav vozovky a systém odvodnenia. Rekonštrukciu pre Správu a údržbu ciest Prešovského samosprávneho kraja za viac ako 1,9 milióna EUR bez DPH zrealizovala spoločnosť Eurovia SK. Informovala o tom jej hovorkyňa Simona Tančáková.

Stavebné práce pozostávali z výmeny a vystuženia horných vrstiev vozovky, odvedenia zrážkovej vody z jej povrchu, osadenia vodidiel a vylepšenia zvislého a vodorovného značenia. Okrem modernizácie cesty sa zrekonštruovali aj dláždené priekopy, zrealizovala sa hĺbková drenáž, čistenie a monitoring kanalizácie aboli opravené dva mosty. Prvý vedie ponad Velický potok a druhý premosťuje Červený potok.

Rekonštrukcia cesty medzi Popradom a Starým Smokovcom

„Celková dĺžka opraveného úseku je 3077 metrov. Výmenou poškodených horných asfaltových vrstiev vozovky sa odstránili poruchy krytu vozovky. Zníži sa tak aj škodlivý vplyv dopravy na životné prostredie a obyvateľstvo. Eliminujú sa otrasy, hlučnosť a prašnosť, ktoré vyplývali z prejazdu automobilov po vozovke s priečnymi a pozdĺžnymi nerovnosťami,“ priblížila Tančáková.

Pôvodný povrch vozovky, ktorá prechádza katastrálnymi územiami mesta Poprad-časť Veľká a obce Veľký Slavkov, sa rozrušil rozvetvenými priečnymi a pozdĺžnymi trhlinami, mozaikovými trhlinami, lokálnymi výtlkmi aopakovane opravovanými miestami. Poškodenie mali aj dláždené rigoly a vpusty cestnej kanalizácie.

Cieľom rekonštrukcie bolo podľa Tančákovej zvýšiť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, zvýšiť dopravný komfort užívateľov komunikácie, predĺžiť životnosť dotknutých stavebných objektov a zlepšiť systém odvodnenia cesty. Rozsiahlou obnovou sa zlepšil celkový stav a funkčnosť povrchu opraveného úseku.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASRAutor: Milan Kapusta | Zdroj: TASR

Prečítajte si aj

Back to top button