Cestná doprava

Registrácie nových úžitkových vozidiel v septembri klesli

V septembri 2021 sa registrácie úžitkových vozidiel v EÚ opäť znížili (-12,3 %), keďže nedostatok mikročipov negatívne ovplyvnil objemy predaja vo všetkých segmentoch a na všetkých hlavných trhoch EÚ.

Najväčší pokles zaznamenalo minulý mesiac Španielsko (-26,7 %), za ním nasledovalo Nemecko (-18,2 %), Francúzsko (-16,1 %) a Taliansko (-10,4 %). Deväť mesiacov po roku zostal dopyt po nových úžitkových vozidlách v Európskej únii pozitívny (+19,1 %), celkovo 1,4 milióna kusov. Z dôvodu nízkej porovnávacej základne roku 2020 zaznamenal každý zo štyroch veľkých trhov EÚ tento rok rast: Taliansko (+29,7 %), Francúzsko (+16,8 %), Španielsko (+10,4 %) a Nemecko (+8,5 %).

Nové ľahké úžitkové vozidlá (LCV) do 3,5t

V septembri sa registrácie nových dodávok v celej EÚ znížili o 13,6 % na 118 903 kusov, čo predstavuje tretí mesiac poklesu za sebou. K celkovému výsledku regiónu nepomohla výkonnosť jeho štyroch hlavných trhov, ktoré všetky zaznamenali dvojciferný pokles: Španielsko (-29,8 %), Nemecko (-17,8 %), Francúzsko (-16,6 %) a Taliansko (-13,8 %) ).

Počas prvých troch štvrťrokov 2021 sa predaj ľahkých úžitkových vozidiel v EÚ stále zvýšil o 18,7 % na takmer 1,2 milióna kusov, a to v dôsledku značných nárastov zaznamenaných v prvej polovici roka. Štyri kľúčové trhy odzrkadľovali rovnaký trend s kumulatívnym rastom stále v kladnom pásme napriek poklesom zaznamenaným v posledných mesiacoch: Taliansko (+29,6 %), Francúzsko (+17,4 %), Španielsko (+9,8 %) a Nemecko (+8,1 %) ).

Nové ťažké úžitkové vozidlá (HCV) 16t a viac

Po siedmich mesiacoch po sebe idúceho rastu sa dopyt EÚ po ťažkých nákladných vozidlách v septembri mierne spomalil (-1,8 %). Medzi hlavnými trhmi EÚ sa podarilo zaznamenať rast iba Taliansku (+19,4 %), zatiaľ čo Španielsko (-12,2 %), Francúzsko (-10,8 %) a Nemecko (-9,8 %) zaznamenali pokles.

Od januára do septembra bolo v celej Európskej únii zaregistrovaných takmer 180 000 nových ťažkých nákladných vozidiel, čo predstavuje nárast o 28,4 % v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020. S výnimkou Grécka (-9,2 %) všetky trhy EÚ zatiaľ v roku 2021 zaznamenali rast, vrátane štyroch hlavných.

Nové stredné a ťažké úžitkové vozidlá (MHCV) nad 3,5t

V septembri 2021 sa dopyt EÚ po nových nákladných vozidlách prvýkrát za osem mesiacov znížil. Poľsko pokračovalo v dobrej výkonnosti a minulý mesiac zaznamenalo nárast o +34,7 %, rovnako ako Taliansko (+13,7 %). Slabá výkonnosť ostatných kľúčových trhov však znížila celkový výsledok regiónu o 5,8 % v porovnaní so septembrom 2020.

Doteraz v tomto roku vzrástol predaj nových nákladných vozidiel o 23,4 %, čo predstavuje 217 000 registrovaných vozidiel v celom regióne. Všetky hlavné trhy zaznamenali počas tohto deväťmesačného obdobia dvojciferné zisky: Taliansko (+32,6 %), Španielsko (+16,7 %), Nemecko (+11,1 %) a Francúzsko (+11,0 %).

Nové stredné a ťažké autobusy a autokary (MHBC) nad 3,5t

Septembrové registrácie v segmente autobusov klesli o 3,8 % v porovnaní s minulým rokom a dosiahli 2 377 kusov. Pri pohľade na veľké trhy EÚ boli výsledky zmiešané. Dopyt klesol najmä vo Francúzsku (-2,1 %) a Nemecku (-26,3 %), zatiaľ čo Taliansko (+63,0 %) a Španielsko (+53,3 %) zaznamenali minulý mesiac silný rast.

Deväť mesiacov po roku 2021 vzrástol predaj nových autobusov v celej EÚ o 5,3 %, najmä v dôsledku nízkej porovnávacej základne v minulom roku. Francúzsko, vedúci trh v tejto kategórii s 5 103 registrovanými autobusmi, zaznamenalo v tomto roku zatiaľ nárast o +18,4 % a Taliansko ho nasledovalo s podobným rastom (+18,2 %). Dopyt v Španielsku (-6,3 %) a Nemecku (-5,0 %) naopak v tom istom období klesol.

Ľahké úžitkové vozidlá na Slovensku – za september 2021 sa zaregistrovalo 699 vozidiel čo je oproti septembru 2020 (545) o +23 % viac. Celkovo za január až september 2021 sa zaregistrovalo 6 065 vozidiel, čo je oproti rovnakému obdobiu 2020 (4 621) o +31,2 % viac.
Ľahké úžitkové vozidlá v Českej republike – za september 2021 sa zaregistrovalo 1755 vozidiel čo je oproti septembru 2020 (1858) o -5,5 % menej. Celkovo za január až september 2021 sa zaregistrovalo 14 332 vozidiel, čo je oproti rovnakému obdobiu 2020 (11 933) o +20,1 % viac.

Ťažké úžitkové vozidlá (HCV) 16t a viac na Slovensku – za september 2021 sa zaregistrovalo 169 vozidiel čo je oproti septembru 2020 (157) o +7,6 % viac. Celkovo za január až september 2021 sa zaregistrovalo 1932 vozidiel, čo je oproti rovnakému obdobiu 2020 (1256) o +53,8 % viac.
Ťažké úžitkové vozidlá (HCV) 16t a viac v Českej republike – za september 2021 sa zaregistrovalo 530 vozidiel čo je oproti septembru 2020 (608) o -12,8% menej. Celkovo za január až september 2021 sa zaregistrovalo 5 304 vozidiel, čo je oproti rovnakému obdobiu 2020 (3 991) o +32,9 % viac.

Autobusy a autokary (MHBC) nad 3,5t na Slovensku – za september 2021 sa zaregistrovalo 6 vozidiel čo je oproti septembru 2020 (17) o -64,7 % menej. Celkovo za január až september 2021 sa zaregistrovalo 146vozidiel, čo je oproti rovnakému obdobiu 2020 (1974 6211256) o -25,9 % menej.
Autobusy a autokary (MHBC) nad 3,5t v Českej republike – za september 2021 sa zaregistrovalo 46 vozidiel čo je oproti septembru 2020 (97) o -52,6 % menej. Celkovo za január až september 2021 sa zaregistrovalo 791 vozidiel, čo je oproti rovnakému obdobiu 2020 (966) o -18,1 % menej.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TS

Prečítajte si aj

Back to top button