Cestná doprava

Prezidentka podpísala zákon o údržbe nezaradených ciest obcami

Mesto, mestská časť a obec môžu použiť svoje prostriedky aj na údržbu a zhodnocovanie komunikácií, ktoré sú verejne prístupné, využívané obyvateľmi na verejný účel, ale nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií.

Takto sa spresní zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Jeho novelu podpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. „Na Slovensku, hlavne v rámci miest a obcí, sa nachádza niekoľko desiatok tisíc kilometrov ciest, ktoré nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií, v mnohých prípadoch ide o komunikácie, ktoré ani nie sú zakreslené v katastrálnych mapách a nie sú zverené do správy mesta, mestskej časti, respektíve obce. Napriek tomu sa na týchto komunikáciách nachádzajú dopravné značky a sú využívané denne stovkami vodičov,“ podotkli predkladatelia novely.

Poukázali aj na to, že samotný proces zakreslenia komunikácie a následné zaradenie do majetku mesta, mestskej časti alebo obce, teda proces tzv. pasportizácie komunikácií, aby postupne všetky komunikácie v meste mali jasne identifikovaného správcu alebo vlastníka, je pomerne zdĺhavý. „Na druhej strane, tieto cesty sú v mnohých prípadoch v katastrofálnom stave,“ zdôraznili poslanci.

Mestá, mestské časti a obce však doteraz mohli vykonávať údržbu len takých komunikácií, ktoré majú v majetku, respektíve vo svojej správe. Ministerstvo financií (MF) SR aj na základe viacerých požiadaviek samospráv vydalo v máji 2019 informáciu pre obce a vyššie územné celky (VÚC) k výdavkom do cudzieho majetku.

Zákon podľa predkladateľov predpokladá možnosť rozhodnutia obcí a VÚC realizovať výdavky ich rozpočtu nielen do vlastného majetku. Zaraďuje totiž medzi výdavky obce či VÚC aj výdavky spojené so správou, údržbou a zhodnocovaním ich majetku a majetku iných osôb, ktorý obec či VÚC užíva na plnenie úloh podľa osobitných predpisov.

„Napriek vydanej informácii sa mestá, mestské časti a obce stretávajú s negatívnymi vyjadreniami zodpovedných pracovníkov ekonomických úsekov, ako aj s hlavnými kontrolórmi,“ skonštatovali predkladatelia. Z toho dôvodu navrhli spresniť právnu úpravu tak, aby bolo jasné, že samospráva môže použiť svoje prostriedky aj na údržbu komunikácií, ktoré sú verejne prístupné, ale nie sú zaradené do siete miestnych komunikácií.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button