Cestná doprava

NSK prevezme do majetku komunikácie od štátu

Nitrianskemu samosprávnemu kraju (NSK) pribudnú do majetku nové komunikácie, o ktoré sa bude musieť starať. Ide o cesty, mosty a rôzne objekty, ktoré boli postavené v rámci výstavby rýchlostnej cesty R1. Ako informoval Úrad NSK, kraj prevezme od štátu majetok v hodnote viac ako 24 miliónov eur. Zároveň mu však stúpnu náklady, ktoré bude musieť vynaložiť na jeho správu. Okrem zimnej údržby pôjde aj o čistenie, dopravné značenie, starostlivosť o mosty, stromoradia či kosenie.

Podľa pôvodných odhadov akciovej spoločnosti Regionálna správa a údržba ciest Nitra mala stáť údržba rôznych komunikácií postavených pri výstavbe rýchlostnej cesty R1 približne 123.000 eur. „Po spresnení viacerých položiek na úroveň súčasného obdobia a pri zohľadnení rozsahu a stavu preberaných objektov je potrebné zapracovať do rozpočtu na rok 2022 a do ďalších rokov sumu 170.760 eur,“ uviedla RSÚC.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button