Cestná doprava

Preferenciu vozidiel MHD chce Prešov spustiť do jesene

Prešovská radnica podpísala zmluvu s dodávateľom technológie na zavedenie preferencie vozidiel mestskej hromadnej dopravy (MHD). V meste už čoskoro vzniknú prvé inteligentné križovatky, ktoré budú vedieť vyhodnotiť meškanie spojov a na základe toho uprednostnia konkrétny autobus alebo trolejbus. Prešov bude druhým mestom na Slovensku s preferenciou MHD na križovatkách riadených cestnou dopravnou signalizáciou.

Cieľom projektu je uprednostniť na križovatkách riadených cestnou dopravnou signalizáciou vozidlá MHD tak, aby v čo najväčšej možnej miere dodržiavali cestovný poriadok a odstránili sa nežiaduce meškania. „V Prešove sa dlhodobo snažíme zatraktívniť MHD napríklad prostredníctvom nákupu nových a moderných vozidiel. Cestujúci to na jednej strane oceňujú, no na druhej strane im prekáža meškanie spojov. To však môžeme eliminovať iba vtedy, ak budú mať autobusy a trolejbusy na veľkých križovatkách prednosť na úkor individuálnej automobilovej dopravy. Týmto krokom chceme zároveň motivovať aspoň časť vodičov, aby nechali auto doma a využili niektorú z liniek prešovskej MHD,“ uviedla primátorka Prešova Andrea Turčanová. Do systému preferencie bude zapojených 113 autobusov a trolejbusov MHD, v ktorých pribudnú nové softvérové a hardvérové prvky. Po nainštalovaní novej technológie budú môcť palubné jednotky vo vozidlách komunikovať s radičmi cestnej dopravnej signalizácie, ktoré budú riadiť ich prejazd križovatkou.

Ak radič vyhodnotí, že spoj mešká, ponechá zelený signál na semafore dlhšie, vďaka čomu bude môcť vodič MHD prejsť plynule cez križovatku. V prípade, že budú ku križovatke prichádzať dva rôzne autobusy z iných smerov, radič uprednostní ten, ktorý mešká, alebo má v systéme MHD zadefinovanú väčšiu prioritu. Ako povedal Tomek, v konečnom dôsledku budú vozidlá v premávke menej stáť, nebudú sa teda musieť tak často rozbiehať, čo prinesie aj úsporu na pohonných hmotách a elektrickej energii. Víťazom verejnej súťaže sa stala spoločnosť ALAM, s.r.o., ktorá zabezpečí všetky technologické prvky potrebné na zavedenie preferencie vozidiel MHD, vrátane ich inštalácie, v celkovej cene 214 740 eur s DPH. Preferencia bude podľa Tomeka spustená do jesene tohto roka na piatich svetelných križovatkách a na jednom priechode pre chodcov so svetelnou signalizáciou.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button