Cestná doprava

Pre nezrovnalosti pri výstavbe diaľnic prichádza SR o milióny eur

Proces verejného obstarávania v Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) nebol v rokoch 2019 a 2020 nastavený transparentne a nebránil možným podvodom či korupcii.

Konštatuje to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR po preverení systému verejného obstarávania. Zistenia odstúpi polícii. Slovensko pre nezrovnalosti pri výstavbe diaľnic prichádza o milióny eur. Informovala o tom hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková.

Kontrolóri odporúčajú poslancom parlamentného výboru požiadať vedenie rezortu dopravy o nastavenie procesu obstarávania v NDS tak, aby bol funkčný, nepredlžovali sa termíny výstavby diaľnic a predišlo sa kráteniu finančných prostriedkov z Európskej únie. NKÚ sa zameral na nastavenie procesu verejného obstarávania. Kontrolované boli zákazky v hodnote viac ako 420 miliónov eur v období rokov 2019 až január 2021.

Kontrolóri preverovali bežné aktivity spoločnosti, napríklad poradenské, bezpečnostné a upratovacie služby, realizáciu verejného obstarávania externými firmami či prenájom, montáž a demontáž protisnehových zábran. Potvrdené boli riziká spojené s nesprávne nastavenými procesmi verejného obstarávania.

NKÚ zhodnotil, že vnútorný kontrolný systém v NDS bol nefunkčný. Spoločnosť nepostupovala podľa zákona o finančnej kontrole, zodpovední zamestnanci nevykonávali základnú finančnú kontrolu a niektoré verejné prostriedky boli poskytnuté nad rámec oprávnenia, napríklad projekt mokrade Valaliky, R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany. Diaľničiari podľa NKÚ nedodržiavali ani vlastné smernice týkajúce sa obstarávania.

NDS podľa kontrolórov vo vybraných oblastiach neuplatňovala princíp hodnoty za peniaze. Realizovala zákazky s nízkou hodnotou, ich rozdelením sa tak vyhla prísnejšiemu postupu verejného obstarávania. Lehoty na predloženie cenových ponúk v prípade niektorých zákaziek stanovila neprimerane krátke.

Princíp transparentnosti podľa NKÚ nedodržali diaľničiari ani pri dokumentovaní verejného obstarávania. Nearchivovali všetky potrebné dokumenty, niektoré boli dokonca bielené. Úkony tak boli podľa kontrolórov nepredvídateľné a nepreskúmateľné. To podľa nich vyvoláva podozrenie, že verejné prostriedky neboli využívané hospodárne, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti pri správe cudzieho majetku a k machináciám vo verejnom obstarávaní.

Úrad zistené pochybenia odstúpi polícii. „Nie je možné len holo skonštatovať, že sme niečo neurobili, nenaprojektovali či nedodržali. Niekto bol za to zodpovedný a za chyby musí znášať dôsledky,“ zdôraznil predseda NKÚ Karol Mitrík.

Kontrolóri tiež zistili, že NDS si v rokoch 2019 a 2020 objednala od externých firiem služby v oblasti verejného obstarávania za niekoľko desiatok tisíc eur napriek tomu, že spoločnosť mala na to vlastný odbor so 16 zamestnancami. Upozornili, že manažment NDS nemal ani súhlas predstavenstva na využívanie externých firiem.

Kontrola tiež poukázala na nedostatky v procese verejného obstarávania pri výstavbe úseku D3 Svrčinovec – Skalité. NDS začala projekt realizovať bez toho, aby mala zabezpečené finančné krytie. Lehota výstavby sa neustále predlžovala. K zmluve o dielo z roku 2013 uzatvorila spoločnosť 14 dodatkov. Vládny audit identifikoval porušenie pravidiel pri použití európskych prostriedkov a následne došlo k vyčísleniu neoprávnených výdavkov vo výške viac ako 43 miliónov eur.

Nezrovnalosti sa tak ukazujú ako významné riziko, ktoré má nepriaznivý vplyv na štátny rozpočet. Podľa NKÚ majú pri štyroch diaľničných úsekoch za prvý polrok dosiahnuť výšku 160 miliónov eur. Najväčšia suma sa týka úseku D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka. Len na tomto mieste sa odhaduje, že sa nezrovnalosti vyšplhajú na 80 miliónov eur. Diaľnica síce bola stavebne dokončená už niekoľko mesiacov pred otvorením, problémom bol však privádzač do Žiliny.

„Množstvo európskych peňazí, ktoré sme stratili na nezrovnalostiach, zaplatíme zo štátneho rozpočtu. Chyby diaľničnej spoločnosti spôsobené zlým riadením a chybne nastavenou vnútornou kontrolou musí riešiť vláda aj tým, že chýbajúce peniaze ukrojí z iných svojich priorít. Rezort dopravy a súčasné vedenie NDS by preto mali pomenovať tých, ktorí za tento stav zodpovedajú a mali by voči nim vyvodiť dôsledky aj na úrovni trestnoprávnej zodpovednosti,“ dodal Mitrík.

Kontrolóri upozornili aj na ďalšie riziko, ktoré môže mať dosah na štátny rozpočet a negatívne sa premietnuť do termínov ukončenia dopravných stavieb. Ide o výrazný nárast cien stavebných materiálov. NKÚ odporúča rezortu dopravy, aby v súčinnosti s ministerstvom financií hľadal úpravu platnej legislatívy, vďaka ktorej bude možné uplatniť princípy efektívneho a hospodárneho nakladania s verejnými či európskymi prostriedkami.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button