Cestná doprava

Plánovaná električková trať pred SND

Plánovaná električková trať pred SND. Mesto Bratislava bude pri plánovanej električkovej trati, ktorá má viesť aj pred novou budovou Slovenského národného divadla (SND) na Pribinovej, spolupracovať s developerom J&T Real Estate (JTRE).

Ten má v okolí Pribinovej viacero investičných projektov. S jeho vedením podpísal v uplynulých dňoch primátor hlavného mesta Matúš Vallo memorandum. Súkromník plánuje prispieť aj finančne.
Zo zverejneného dokumentu, na ktorý upozornil aj portál imhd.sk, vyplýva, že developer na vlastné náklady zabezpečí vypracovanie a bezodplatne odovzdá hlavnému mestu zámer pre rozšírenie električkovej trate o úsek Košická. Taktiež odovzdá dokumentáciu stavby pre proces posúdenia vplyvov na životné prostredie (EIA), územné rozhodnutie, projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie a pre realizáciu stavby.

Mesto sa s investorom dohodlo aj na vytvorení pracovnej skupiny so zameraním najmä na vypracovanie dopravno-urbanistickej štúdie električkovej radiály do mestských častí Vrakuňa a Podunajské Biskupice. Na vlastné náklady má developer pre samosprávu pripravovať aj podklady a poskytnúť súčinnosť v konaniach o umiestnení stavby či o stavebnom povolení.

Súčinný má byť aj pri žiadaní o nenávratný finančný príspevok z eurofondov, dotácie zo štátneho rozpočtu či iných fondov a zdrojov. JTRE plánuje na prípravu a realizáciu stavby prispieť aj finančne. A to na úrovni 7,9 milióna eur, alebo alternatívne desať miliónov eur. Avizuje tiež financie do jedného milióna eur na zabezpečenie zámeru a projektových dokumentácií. Bratislave má tiež dodať plnohodnotné podklady v súvislosti s povolením výstavby.

Plánovaná električková trať pred SND

Mesto má v rámci svojej časti spolupráce napríklad po splnení zákonných a vecných požiadaviek vydať záväzné stanovisko k projektu stavby a zabezpečiť pozemky vo svojom vlastníctve. Poskytnúť má taktiež súčinnosť, zúčastňovať sa projektových porád i aktívne predkladať návrhy a riešenia. Predloženie zámeru výstavby električkovej trate do procesu EIA predpokladajú developer a mesto do dvoch mesiacov. Memorandum stráca platnosť, ak Bratislava nezačne s výstavbou trate do šiestich rokov.

Trať sa plánuje smerom od Starého mosta, zjazdom pomedzi Umeleckú besedu, pokračuje na Pribinovu ulicu, popri SND a zatáča popod Most Apollo. Ďalej pokračuje na Košickú, popri trhovisku Miletičova a napája sa na Trnavské mýto či Ružinov. Do budúcna sa uvažuje aj nad predĺžením do mestských častí Podunajské Biskupice a Vrakuňa.

Plánovaná električková trať popred novú budovu SND vyvolala negatívne reakcie zo strany ministerstva kultúry. To vlastní na tomto území pozemky, i zo strany vedenia SND. Obávajú sa negatívneho vplyvu na prevádzku divadla. Mesto, naopak, toto trasovanie považuje za najlepší variant. Magistrát deklaruje zrealizovanie čo najpresnejšieho hodnotenia vplyvu trasy električky v blízkosti divadla, a to aj meraním hluku a vibrácií. Opakovane však poukazuje na expertov, podľa ktorých trať, pri prijatí primeraných opatrení, nebude mať výrazný vplyv na divadlo.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button