Cestná doprava

Organizačné zmeny v správe ciest KSK prešli kontrolou

Advertisement

Organizačné zmeny, ktorými Správa ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) prešla od 1. júna s cieľom zabezpečiť efektívnejšie a modernejšie fungovanie, skontroloval Inšpektorát práce Košice. Konštatoval pritom, že postup zamestnávateľa a formálne náležitosti súvisiace so zmenou organizačnej štruktúry spĺňajú náležitosti predpísané zákonom a v celom procese neboli zistené nedostatky. Informoval o tom vo štvrtok Úrad KSK.
      
„Organizačná zmena má zámer priniesť efektívnejšie fungovanie organizácie a som rád, že zmeny sa uskutočnili bez administratívnych a právnych nedostatkov. V transformácii systému riadenia, skvalitňovaní práce a pracovných podmienok bude Správa ciest KSK pod mojím vedením pokračovať. Prioritou je v súčasnosti nastavenie fungovania v oblasti procesov a tiež transparentnosti investícií a vykonávaných prác,“ konštatoval Anton Trišč, od 1. júla nový generálny riaditeľ SC KSK.


Ďalšie články z kategórie Cestná doprava:

Organizačnú zmenu v minulosti pripravovala ako poverená riaditeľka tejto najväčšej krajskej organizácie Zuzana Slivenská. „Zmena, ktorej prínosom malo byť okrem iného obnovenie mostných čiat, odbremenenie a reorganizácia niektorých úsekov organizácie či zriadenie nového cestmajsterstva, si našla aj svojich kritikov. Cieľom bolo len racionálne preskupenie a usporiadanie pracovných pozícií, čo sa uskutočnilo v súlade so zákonom,“ uviedla s tým, že zmena nemá negatívny dosah na uskutočňované práce ani verejné obstarávania.
      
Inšpektori si počas júna vyžiadali dokumenty za obdobie prvého polroka 2020, skontrolovali rozhodnutie o zmene organizačnej štruktúry, organizačný poriadok, ako aj dodatky k pracovným zmluvám zamestnancov, u ktorých v dôsledku organizačnej zmeny došlo k zmene druhu práce, pracovného zaradenia alebo sa zmenil názov pracovnej pozície. Na kontrole bol prítomný aj predseda odborového zväzu, ktorý je zástupcom zamestnancov.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR
Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button