Cestná doprava

Nový most v Iliaši už slúži motoristom, cyklistom a chodcom

Rekonštrukcia mosta, ktorý spája centrum Banskej Bystrice a mestskú časť Radvaň–Iliaš, sa v utorok končí. Oprava mosta nad riekou Hron trvala takmer šesť mesiacov.

Stavebné práce začali v lete a zahŕňali aj prekládku pôvodného mosta. Informovala o tom Simona Tančáková, hovorkyňa spoločnosti EUROVIA SK, ktorá dielo takmer za 1,15 milióna eur bez DPH realizovala.

„Samotná konštrukcia mosta sa musela montovať priamo na stavenisku a z dôvodu ochrany spodnej časti stavby sa upravil aj vodný tok koryta rieky Hron a cestné svahy. Dĺžka nového oceľového mosta je takmer 52 metrov, šírka vozovky medzi rímsami šesť metrov a chodníka 1,5 metra. Navrhovaná rýchlosť na novom obojsmernom moste je 30 km/h,“ konštatovala Tančáková.

Komunikácia je dôležitým spojením pre dopravu, cyklistov a peších na Zvolenskej ceste z mesta Banská Bystrica do časti Radvaň–Iliaš. Hlavné stavebné práce pozostávali nielen z rekonštrukcie mostného objektu, ale tiež z úpravy cesty. Zahŕňala aj vybudovanie nových chodníkov a zastávky, realizáciu odvodnenia a osadenie zábradlia.

Kvôli uvoľneniu priestoru na výstavbu nového mosta bolo potrebné odstránenie, respektíve posunutie pôvodného a vytvorenie dočasnej obchádzkovej trasy, preloženie vedenia vysokého napätia, verejného osvetlenia a miestneho vodovodu.

Pôvodný most cez rieku Hron zničila v roku 1974 povodeň. Dočasne ho nahradila ťažká mostná súprava, ktorá bola v nevyhovujúcom stavebno-technickom stave. Z tohto dôvodu bola komplexná rekonštrukcia nevyhnutná. Most tak už opäť slúži motoristom, chodcom i cyklistom.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button