Cestná doprava

Rekonštrukcia mosta v Prešove

Rekonštrukcia mosta v Prešove. V Prešove sa v pondelok 9. 5. začne rozsiahla rekonštrukcia mosta na Škultétyho ulici.

V súvislosti so stavebnými prácami dôjde k dopravným obmedzeniam, ktoré sa dotknú vodičov, cyklistov i peších účastníkov cestnej premávky. V sobotu 7. 5. došlo k úplnému uzatvoreniu ulice Škultétyho a k presmerovaniu dopravy. Opravu mosta za viac ako 1,7 milióna eur bez DPH pre mesto Prešov zrealizuje spoločnosť Eurovia SK. Informovala o tom hovorkyňa spoločnosti Simona Tančáková.

Cestnú a osobnú dopravu presmeruje dočasné dopravné značenie na okolité miestne komunikácie. Na križovatkách Škultétyho – Budovateľská a Masarykova – Škultétyho – Kuzmányho sa upraví svetelná signalizácia. Rekonštrukcia si vyžaduje aj presmerovanie trolejovej dopravy zo Škultétyho ulice, zo smeru od mestskej haly, na ulicu Budovateľská. S tým je spojená realizácia odbočky na trakčnom vedení.

Tranzitná doprava sa presmeruje mimo centra a Škultétyho ulice na obchvat a cesty prvej triedy v smere Košice – Poprad, Košice – Bardejov a späť. Na niekoľko dní a etáp sa vylúči aj železničná doprava, cestujúcich tak prepravia náhradné dopravné prostriedky. Kompletná uzávera ulice Škultétyho bude trvať približne osem mesiacov. Celková dĺžka rekonštruovaného úseku je 120 metrov.

Rekonštrukcia mosta v Prešove

„V rámci stavebných prác sa zrekonštruuje existujúci cestný nadjazd a upraví sa šírkové usporiadanie priľahlých úsekov komunikácie pred a za mostom. Upravia sa chodníky a preloží sa telekomunikačný kábel zavesený na nosnej konštrukcii mosta. Nové dažďové vpusty sa napoja na existujúcu kanalizáciu na Radlinského ulici. Rekonštrukcia zahŕňa aj ochranu železničnej trate Prešov – Plaveč pod mostným objektom a potrebné ochranné opatrenia trakčného vedenia,“ uviedla Tančáková.

Pôvodný most postavili v 50. rokoch minulého storočia ako trojpoľovú trámovú železobetónovú konštrukciu s celkovou dĺžkou 30,8 metra. Technický stav mostného objektu nevyhovuje súčasnému zaťaženiu cestnou dopravou. Je v havarijnom stave a svojím príslušenstvom ohrozuje cestnú dopravu na moste, premávku na železničnej trati Prešov – Plaveč a peších prechádzajúcich po moste. Cieľom rekonštrukcie je zvýšenie bezpečnosti a komfortu účastníkov cestnej a železničnej premávky.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASRFoto: presov.sk

Prečítajte si aj

Back to top button