Cestná doprava

Novela zákona o dani z motorových vozidiel sa dotkne už dane za rok 2020

Schválená novela zákona o dani z motorových vozidiel sa dotkne už dane za tento rok. Odborníci z firmy Accace radia, na čom môžu najmä podnikatelia pôsobiaci v oblasti nákladnej a autobusovej dopravy pri platení dane ušetriť. Ako pripomenuli odborníci, zákon zavádza pevne stanovenú sadzbu dane zvlášť pre ťahače a návesy. „Súčasne sa zrušilo povinné párovanie ťahačov a návesov do návesných jazdných súprav za účelom uplatnenia najbližšej nižšej sadzby dane,“ dodala spoločnosť.

Pre vozidlá kategórie M2, M3 a N3 sa sadzba zníži o 50 % počas prvých 36 mesiacov od dátumu prvej evidencie vozidla, potom o 40 % počas nasledujúcich 36 mesiacov, následne o 30 % opäť na obdobie najbližších 36 mesiacov a o 20 % znova na obdobie troch rokov. Sadzba sa ďalej znižuje o 10 % počas nasledujúcich 12 mesiacov. Od 157. mesiaca sa používa ročná sadzba dane. Pre vozidlá kategórie O4 sa ročná sadzba dane zníži o 60 % bez ohľadu na vek.

Ako dodali odborníci, hranice preddavkov na daň ostávajú zachované. Upozorňujú však, že tieto preddavky daňovníci nebudú uhrádzať za 1. štvrťrok 2021. Ak daňovníkovi vznikne povinnosť platiť štvrťročné preddavky, suma za 1. kvartál sa rozráta medzi ostatné štvrťročné platby. Ak vznikne povinnosť platiť mesačné preddavky, platby za 1. kvartál budú rozrátané na 12 mesiacov.

Odborníci takisto radia dať si pozor na tlačivo daňového priznania, pre rok 2020 bude totiž navrhnuté nové, ktoré sú povinní použiť. Lehota na jeho podanie sa posúva do 31. marca 2021. „Táto výnimka platí zatiaľ iba pre daňové priznanie za rok 2020. Súčasne, ak bol niektorý daňovník povinný podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie začínajúce najskôr 1. januára 2020 pred účinnosťou tejto novely, t. j. pred 1. decembrom 2020 a vzťahujú sa naňho výhody z predmetnej novely, môže podať daňové priznanie k dani z motorových vozidiel za rok 2020 znova na novom tlačive v lehote do 31. marca 2021,“ uzavreli odborníci.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button