Cestná doprava

Nové LNG ťahače IVECO S-Way pre spoločnosť Arcese

Thomas Hils, prezident značky IVECO, využil príležitosť svojej oficiálnej návštevy v novom sídle spoločnosti Arcese Group v Basiane a osobného stretnutia s jej prezidentom pánom Matteo Arcesom na odovzdanie 20 nových ťahačov IVECO S-Way NP s pohonom na skvapalnený zemný plyn (verzia LNG).

Matteo Arcese, výkonný prezident Arcese Grouppri príležitosti rozšírenia svojho vozového parku uviedol: „Problematike ekologickej udržateľnosti sme vždy venovali osobitnú pozornosť. Znižovanie emisií v našich prevádzkach je cieľ, na ktorom sa s našimi zákazníkmi podieľame stále intenzívnejšie. Progresívna modernizácia nášho vozového parku a investície do vozidiel na alternatívne palivá sú len dva príklady krokov, ktoré v tomto smere podnikáme. Vybrali sme si IVECO, pretože si myslíme, že ich vozidlá IVECO S-Way sú na súčasnom trhu jedny z najlepších ťahačov s pohonom na LNG z hľadiska výkonu, autonómie a spoľahlivosti, čím predstavujú ideálny ťažký nákladný automobil spĺňajúci požiadavky pre naše úlohy diaľkovej cestnej prepravy.“

Thomas Hilse, prezident značky IVECO, v tomto ohľade uviedol: „Radi by sme Arcese Group poďakovali za dôveru v našu značku. Obdivujeme prezieravosť vedenia spoločnosti, o čom svedčí fakt, že sa z nej v priebehu rokov stal produktívny, vysoko inovatívny dopravca, akého môžeme na súčasnom trhu vidieť. Na tejto náročnej ceste jej bola spoločnosť IVECO po väčšinu času partnerom usilujúcim o vytváranie vzťahu vzájomnej dôvery a spolupráce. Je nám cťou, že sa môžeme podieľať na rozširovaní jej vozového parku v trende ekologickej udržateľnosti práve dodávkou najmodernejších vozidiel, v ktorých sa hladko prelínajú parametre najnovších technológií, kvalitných služieb a trvalej udržateľnosti s ohľadom na životné prostredie.“

FOTO: IVECO

Dodávané vozidlá sú vybavené motorom 460 CV Cursor 13, dvanásťstupňovou prevodovkou Hi-Tronix, prediktívnym GPS a dvoma nádržami LNG na oboch stranách s objemom 440 litrov. Disponujú systémom prediktívnej jazdy a technológiou, ktorá pomáha znižovať spotrebu paliva a objem emisií, konkrétne NO2 o 90 % a pevných častíc o 95 %. Ich pohon je nastavený na biometán, čiže palivo vyrobené z existujúcich obnoviteľných zdrojov, čo z nich robí ekonomický obehový systém znižujúci emisie CO2 o 95 % v porovnaní s dieselovými ekvivalentmi. Vďaka zníženiu hlučnosti motora na 71 dB (A) sú tieto vozidlá ideálnym prostriedkom aj pre mestskú prevádzku počas nočných hodín. Verzia s 540-litrovými nádržami má dojazd 1600 km, vďaka čomu môže plniť úlohu cestnej prepravy po celej Európe aj na dlhé vzdialenosti.

FOTO: IVECO

Dôležitým prvkom technologickej výbavy vozidiel je tzv. Connectivity Box, ktorý zaisťuje prepojenie vozidla s odborníkmi v riadiacom centre IVECO, ktorí tak môžu vozidlo neustále monitorovať, čo umožňuje efektívne plánovanie údržby a opráv a tiež napomáha predchádzať neplánovaným zastávkam. K znižovaniu celkových nákladov na vlastníctvo ďalej prispievajú systémy Ecofleet, DSE a DAS.

Nové vozidlá IVECO S-Way NP predstavujú vôbec prvé ťahače v úplne nových farbách značky Arcese. Táto nová farebná kombinácia ešte viac zviditeľňuje identitu značky, prepája ju s históriou a hodnotami spoločnosti a zároveň otvára perspektívy pre budúcnosť, keďže spoločnosť čím ďalej, tým viac podporuje trendy ekologickej udržateľnosti logistiky aj dopravy. Popredajnú asistenciu zaisťuje Officine Brennero, obchodný zástupca IVECO, podporujúci zákazníkov zo svojich štyroch závodov a siete servisných dielní nachádzajúcich sa v provinciách Trento, Verona, Mantua, Pordenone, Udine, Terst a Gorizia.

Prečítajte si aj

Back to top button