Cestná doprava

Nová generácia hybridnej technológie IVECO BUS

Nová generácia hybridnej technológie IVECO BUS. IVECO BUS potvrdzuje svoje vedúce postavenie v oblasti vozidiel s alternatívnym pohonom. Rozširuje svoju ponuku udržateľných vozidiel pre mestskú dopravu o novú generáciu hybridných autobusov, ktoré sú k dispozícii vo verziách na zemný plyn a obnoviteľné palivo XTL.

Model URBANWAY kompatibilný s biometánom, prvý model v ponuke IVECO BUS, ktorý využíva túto technológiu, je k videniu na veľtrhu EuMo 2022 v Paríži – Porte de Versailles (hala 4, stánok H26) od 7. do 9. júna. Táto nová generácia hybridného modelu URBANWAY prináša úsporu paliva 16% v porovnaní so štandardnou dieselovou verziou a zníženie emisií CO2 až o 19% spolu s výrazným zlepšením celkových nákladov na vlastníctvo.

IVECO BUS rozširuje svoju ponuku pre mestskú dopravu o novú generáciu hybridnej technológie pre svoje rady URBANWAY a CREALIS, ktorá prináša výrazné zníženie nákladov na energiu a emisií CO2 v porovnaní s predchádzajúcimi generáciami a zároveň optimalizuje celkové náklady na vlastníctvo. Ide o súčasť stratégie, ktorú ako líder v oblasti alternatívnych pohonov, prijal IVECO BUS za cieľ riadiť prechod na energetiku prostredníctvom kombinácie technológií, ktoré zákazníkom poskytujú výber riešení podľa požiadaviek ich úloh a prevádzky.

Nová generácia hybridnej technológie IVECO BUS

IVECO BUS predstavuje kompletný rad nízkopodlažných mestských autobusov s hybridnou technológiou novej generácie. Sú k dispozícii vo verziách na zemný plyn a obnoviteľné palivo XTL. Vďaka tomuto novému prírastku ponúka teraz portfólio výrobkov pre mestskú dopravu výber z nasledujúcich modelov:
1. 12metrové štandardné a 18metrové kĺbové modely URBANWAY vybavené motorom Cursor 9 vo verzii Diesel a XTL;
2. 10,5 a 12 a 18metrové modely URBANWAY s motorom Cursor 9 na zemný plyn;
3. 12 a 18metrový model CREALIS vo verzii Diesel, XTL a zemný plyn.
Dodávky hybridných modelov URBANWAY vo verzii 12 a 18 metrov začnú koncom roka.

IVECO BUS rozširuje hybridnú technológiu novej generácie aj na svoj model CROSSWAY Low Entry. Prvýkrát je k dispozícii vo verziách na zemný plyn a obnoviteľné palivo XTL. Prevádzkovateľom dopravy ponúka ďalšie riešenia na zníženie ich uhlíkovej stopy. Model IVECO BUS CROSSWAY LE HYBRID bol už predložený do výberového konania v roku 2022, pričom dodávky budú zahájené v prvom štvrťroku 2023.

„S naším novým hybridným riešením využívame naše rozsiahle skúsenosti s hybridnými autobusmi. O čom svedčí viac ako 2 500 kusov predaných prostredníctvom našich značiek IVECO BUS a HEULIEZ a naše vedúce postavenie v technológii zemného plynu,“ vysvetľuje Stéphane Espinasse, IVECO BUS Head of Sales and Products.

„Výsledkom je nová generácia hybridných autobusov, ktorá využíva výhody zemného plynu na ďalšie zlepšenie udržateľného výkonu našich hybridných modelov URBANWAY a CREALIS. Našim zákazníkom ponúkame portfólio riešenia udržateľnej mobility s energetickým mixom, ktorý zodpovedá špecifickým potrebám ich misií, s osvedčenými technológiami, ktoré prinášajú vynikajúce celkové náklady na vlastníctvo.“

Krok vpred v udržateľnosti a ziskovosti

IVECO BUS úzko spolupracoval na vývoji elektrického pohonu s globálnou technologickou spoločnosťou Voith. Predstavuje 48V hybridné riešenie vyvinuté spoločnosťou Voith pre novú prevodovku DIWA NXT a osvedčený motor Cursor 9. Prevodovka DIWA NXT sa kombinuje s výkonným modulom elektrickej rekuperácie o špičkovom výkone 35 kW. Funguje ako štartér a generátor pre rekuperáciu ki-netickej energie akumulovanej počas spomaľovacích a brzdných fáz, s vysokoenergetickým akumulátorom LTO (48 V) umiestneným na streche. Akumulátor je schopný dodávať 25 kW počas štartovacích fáz, aby sa motor Cursor 9 mohol rozbehnúť.

Nové riešenie obsahuje funkciu Stop & Start, ktorá sa aktivuje automaticky bez zásahu vodiča. Ponúka používateľom a obsluhe množstvo výhod. Eliminuje hluk a vibrácie, čo vedie k väčšiemu pohodliu cestujúcich, obyvateľov a chodcov na autobusových zastávkach. Ďalej zlepšuje úsporu paliva.

Vďaka týmto vlastnostiam prináša nová generácia modelu URBANWAY Hybrid úsporu paliva 16% v porovnaní s nehybridnou verziou. Čo je výhoda v čase, keď sa miestne úrady a prevádzkovatelia stretávajú s rastúcimi nákladmi na energiu. Toto hybridné riešenie na obnoviteľné palivo im navyše umožňuje znížiť emisie CO2 až o 19 %.

Jednoduchšia konštrukcia tohto hybridného riešenia novej generácie, ktoré neobsahuje nákladné vysokonapäťové komponenty, spolu s úsporou nákladov na palivo výrazne znižuje celkové náklady na vlastníctvo v porovnaní s predchádzajúcimi plne hybridnými technológiami.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TS

Prečítajte si aj

Back to top button