Cestná doprava

Na Slovensku odštartovala kampaň Do práce na bicykli

Na Slovensku odštartovala kampaň Do práce na bicykli. Viac než 5300 cyklistov vo vyše 1600 tímoch z 84 samospráv sa od 1. septembra vydalo do ulíc slovenských miest, kde budú do konca mesiaca upozorňovať na potrebu zlepšenia podmienok pre nemotorovú dopravu a súťažiť za svoje mestá. Počet účastníkov nie je konečný, registrácia tímov sa skončí 7. septembra.

Každý z nás môže byť cyklohrdina!

Každý z nás môže byť cyklohrdina, dokonca aj ty! Sadni na bicykel a zachráň svet! 😎😉Vytvor s kolegami tím a zaregistruj sa ešte dnes na www.dopracenabicykli.eu.

Uverejnil používateľ Do práce na bicykli Nedeľa 12. júla 2020

Do priebehu najväčšej cyklistickej akcie na Slovensku tento rok zasiahla pandémia nového koronavírusu, ktorá ju v úvode marca prerušila v čase prebiehajúcej registrácie. Organizátori však určili nový termín, ktorý prvýkrát v histórii kampane pripadol na september. „Paradoxom je, že práve opatrenia súvisiace s COVID-19 prispeli k značnému nárastu bicyklujúcich ľudí, a to nielen naprieč Európou, ale aj na Slovensku. Žiaľ, ukázalo sa, že v mestách chýba kvalitná infraštruktúra pre bezpečný pohyb na bicykli. Preto je potrebné viac ako kedykoľvek predtým poukázať na potrebu budovania infraštruktúry pre aktívne druhy dopravy, či už je to pešia chôdza alebo bicykel,“ uviedla koordinátorka kampane Do práce na bicykli Andrea Štulajterová. Tento rok v pelotóne podľa nej chýba veľa tradičných súťažiacich, ktorí aktuálne pracujú z domu, alebo študenti vysokých škôl, ktorí začínajú semester v októbri.

Tohtoročná kampaň bude v znamení pokračujúceho získavania dát o presunoch obyvateľov za prácou. Po minuloročnom pilotnom projekte spracovania získaných informácií o dopravných návykoch obyvateľov do brožúry sa budú organizátori kampane snažiť rozšíriť dopravné analýzy aj do ďalších miest. „Štát má veľké množstvo dát o dopravných zvyklostiach motoristov. Dopravné zvyklosti cyklistov či chodcov sú však pre všetkých veľkou neznámou. Práve vďaka tomu, že účastníci kampane Do práce na bicykli si budú poctivo evidovať trasy svojich presunov po meste, získa štát aj samosprávy jedinečný pohľad na dopravnú mapu mesta. Tá už nebude len o autách, prípadne MHD,“ spresnila hlavná koordinátorka kampane.

Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách, vyzvať samosprávy na Slovensku, aby vytvárali kvalitné podmienky pre ekologické druhy dopravy v meste. Taktiež motivovať zamestnávateľov, aby budovali vo svojich sídlach vhodné podmienky pre zamestnancov, ktorí dochádzajú do práce na bicykli a motivovať zamestnancov, aby viac používali túto formu alternatívnej dopravy pri každodennom cestovaní do práce.

Vyhlasovateľom súťaže je národný cyklokoordinátor, Ministerstvo dopravy a výstavby SR. Organizačným a odborným garantom je občianske združenie Občianska cykloiniciatíva Banská Bystrica.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASRdopracenabicykli.eu

Prečítajte si aj

Back to top button