Cestná doprava

Na Slovensku je prvý kamión na 100 % bionaftu

Na Slovensko prichádza prvý ekologický kamión na čistú bionaftu. Prevádzkovať ho bude dopravná spoločnosť Yellow Express, ktorá ho slávnostne predstavila spolu s výrobcom bionafty, spoločnosťou Meroco.

V službách Yellow Expressu bude na 100 % bionaftu jazdiť vozidlo Scania. Neprodukuje žiadne skleníkové plyny a v Yellow Expresse sú preto presvedčení, že by takáto nákladná doprava mohla pomôcť rýchlo a výrazne znížiť celkové emisie skleníkových plynov z dopravy. „Projektom Biojazda.sk chceme dokázať, že práve táto alternatíva je efektívna a vhodná aj pre slovenské cesty a vďaka produkcii biopalív na Slovensku môže byť zavedená okamžite,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Yellow Express Pavol Piešťanský.

Možnosti ako znížiť emisie

Doprava je jedným z najrýchlejšie rastúcich odvetví, ktoré je však často kritizované za veľkú produkciu emisií. Aj keď by sa dalo diskutovať o tom, nakoľko tomu tak skutočne v porovnaní s inými druhmi dopravy je, faktom zostáva, že tlak na elimináciu emisií z dopravy je v celej Európe veľký a jednotlivé štáty poskytujú rôzne stimuly, ktorými chcú motivovať dopravcov, aby využívali alternatívne palivá s nižšou emisnou stopou.

Autodopravca Yellow Express aj výrobca bionafty Meroco sú z Leopoldova (FOTO: TS)

Na Slovensku hľadá riešenia tohto problému nielen vláda a samosprávy, ale aj samotní autodopravcovia. Aj Yellow Express už dlhšie v praxi zisťuje, ako znížiť emisie produkované jej vozidlami. Kamión, špeciálne upravený pre jazdu na čistú bionaftu B100, si zaobstarala od švédskeho výrobcu Scania (R 450). Scania podobnú formu nízko-emisnej dopravy úspešne aplikovala nielen v nákladnej doprave, ale napríklad aj v mestskej hromadnej doprave v Štokholme.

Bionafta na Slovensku

Rozhodnutie otestovať bionaftu v slovenskej premávke má viacero dôvodov: „V rámci možností nefosílnej dopravy neustále hľadáme kompromis medzi efektívnou redukciou emisií a ekonomickosťou a funkčnosťou prevádzky. Skúšali sme rôzne alternatívy, napríklad aj LNG, ale vzhľadom na málo rozvinutú infraštruktúru na čerpacích staniciach sme to pozastavili. Palivo B100 sa javí nie len ako najschodnejšia cesta k plneniu záväzkov Slovenska v oblasti obnoviteľných zdrojov energie v doprave, ale aj ako biznisovo a logisticky vyspelá,“ vysvetľuje Pavol Piešťanský.

Bionafta môže byť rýchlym a efektívnym spôsobom, ktorý dokáže znížiť emisie produkované v doprave (FOTO: TS)

Aj keď bionafta je už teraz v pomere 6,9 % povinne primiešavaná do fosílnej nafty a dostupná na čerpacích staniciach, 100 % biopalivo sa tam zatiaľ natankovať nedá. „Ak sa pilotnou biojazdou dokáže funkčnosť riešenia a štát dokáže vytvoriť ekonomicky vhodné podmienky pre takúto dostupnú a ekologickú alternatívu, presvedčí to zrejme aj ďalších autodopravcov. Pridanie ďalšej tankovacej pištole pre B100 na existujúcich čerpacích staniciach sa stane žiadaným, jednoduchším a rýchlejším riešením než budovanie nových špecializovaných staníc pre iné alternatívy. Takto to vyriešili aj vo Francúzku, Švédsku, Fínsku alebo Holandsku,“ hovorí Radoslav Jonáš, špecialista biopalivárskych závodov v Leopoldove, patriacich do skupiny Envien Group.

Slávnostné predstavenie prvého vozidla na bionaftu (FOTO: TS)

Z odborných prepočtov vzišli aj konkrétne čísla, ktoré by mal projekt Biojazda.sk potvrdiť v reálnej premávke. „Jazdou na čistú bionaftu očakávame zníženie emisií skleníkových plynov priamo z motora o 100 % a pri celom životnom cykle paliva o 60 až 90 %. To je zásadný rozdiel voči niektorým iným alternatívnym pohonom, kde sa táto metodika emisií z celého životného cyklu dodnes nepoužíva,“ argumentuje Pavol Piešťanský. Práve vďaka započítavaniu emisií z celého cyklu platí tvrdenie, že počas jazdy kamión nevyprodukuje žiadne emisie skleníkových plynov. Oproti tomu naftový kamión po prejdení 1 kilometra vypustí až 0,76 kg skleníkových plynov.

Výhodou je, že biopalivá nepotrebujú budovanie úplne novej infraštruktúry, ako je tomu v prípade LNG alebo CNG (FOTO: TS)

Biopalivá ako alternatíva

Združenie pre výrobu a využitie biopalív (ZVVB) vidí úlohu biopalív na ceste za európskym klimatickým cieľom ako nezastupiteľnú. „Ak berieme do úvahy obnoviteľný podiel v elektrickej energii, dnešné reálne možnosti elektromobility a vodíka v doprave do roku 2030, Slovensko nevie bez výrazne vyššieho podielu biopalív v doprave splniť svoj záväzok 14 % obnoviteľných zdrojov energie v roku 2030. Spustenie pilotnej prevádzky vozidla na 100 % biopalivový pohon ZVVB víta, keďže takýto projekt má potenciál popri inom ukázať štátu a verejnosti, že dosahovanie stanovenej úspory CO2 je možné už teraz,“ hovorí člen združenia ZVVB Martin Šácha. Slovenské biopalivá sú podľa neho funkčným a momentálne najlacnejším riešením na zníženie emisií skleníkových plynov v doprave. Ich distribúcia nepotrebuje žiadne výrazne investície, ani budovanie novej infraštruktúry, len doplnenie tej existujúcej.

FOTO: TS

Distribúcia a doplnenie siete staníc o stojan so 100 % bionaftou môže byť podstatne jednoduchšie, lacnejšie, rýchlejšie a bezpečnejšie ako napr. distribúcia a budovanie siete staníc na zemný plyn. Dojazd a jazdné vlastnosti sa oproti súčasným naftovým nákladným vozidlám nemenia a nemení sa ani spôsob tankovania. Potrebné však budú aj stimuly zo strany vlády, ktorá by mala dopravcov a výrobcov 100 % bionafty motivovať daňovým zvýhodnením a stimulmi, ktoré ich podporia pri obmene autoparku a orientácii na 100 % bionaftu, myslí si združenie ZVVB.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TS

Prečítajte si aj

Back to top button