Cestná doprava

Dobrá partia u Jána Šeba

Dobrá partia u Jána Šeba. Keď vidíte, ako družne sa tím spoločnosti Ján Šebo – Medzinárodná doprava zabáva na stretnutí autodopravcov a kamionistov, postrehnete, že ide o dobre zohratú partiu, na čele ktorej stojí neúnavný Ján Šebo, ktorý si svojich zamestnancov váži a venuje im dostatok času.

Dopravná spoločnosť s názvom Ján Šebo, ktorú jej majiteľ založil ako podnikajúca fyzická osoba, vznikla 1. 8. 1991, po ďalšom rozvoji sa v roku 2003 premenovala na Ján Šebo – Medzinárodná doprava. Od 10. 10. 2012, teda pred desiatimi rokmi, bola zapísaná do obchodného registra Okresného súdu Nitra. Firma pracuje v oblasti dopravy a špedičných služieb na domácom a zahraničnom trhu. Špecializuje sa na dopravu agroproduktov a sypkých materiálov. V máji 2004 obdržala certifikáty ISO 9001:2015 pre činnosť doprava a špedičné služby, GMP + B4 transport.

Takéto krásne súpravy sú v autoparku Jána Šeba

Firemnou farbou sa stala modrá. Na cestách sú modré ťahače Scania spoločnosti Ján Šebo – Medzinárodná doprava neprehliadnuteľné. Firma vlastní 45 sklápacích áut s celkovým objemom 55 – 60 m3, ako aj 10 čelných nakladačov. Rodinný podnik, v ktorom okrem konateľa Jána Šeba pracuje aj manželka Mária Šebová a syn Ján Šebo mladší, sa v priebehu rokov rozrástol na významný podnik s garážami, skladom a opravárenskou dielňou v Podlužanoch, kde má zázemie pre svoj autopark, a vie pružne a odborne odstrániť poruchy a vykonať opravy svojho strojového parku. Hlavnými charakteristikami firmy sú sebestačnosť, spoľahlivosť, kvalita služieb pre zákazníkov a priaznivá pracovná atmosféra.

Dobrá partia u Jána Šeba

„Najvyšším cieľom našej firmy je zabezpečenie spokojnosti našich zákazníkov, a to poskytovaním kvalitných dopravných a špedičných služieb. V súčasnosti naša firma pracuje a dodržiava systém kvality ISO 9001:2015,“ hrdo hovorí majiteľ Ján Šebo a dodáva, „ svoje aktivity sústreďujeme na medzinárodnú nákladnú dopravu v rámci celej Európy, ďalej na vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu na území Slovenskej republiky, na špedíciu, ale aj na zemné práce či nakladanie a čistenie cukrovej repy.“

Silný autopark modrých Scanií

Importéra Scanie na Slovensku musí tešiť vernosť tohto autodopravcu značke Scania, v autoparku firmy sú najmodernejšie ťahače Scania, z ktorých väčšinu tvoria súpravy s veľkoobjemovými sklápacími návesmi Benalu, Schwarzmüller či PANAV, s možnosťou prepravy paletového tovaru aj voľne loženého tovaru (obilniny, štrky, piesky).

Autopark je zložený zo 45 ťahačov Scania, ako i nakladačov Volvo a Merlo a svoje miesto v ňom má aj špeciálna technika – trojnápravový stavebný ťahač Scania 6×6 s návesom na prepravu stavebných strojov s nosnosťou 24 t. „Z celkového objemu prepráv až 70 % tvorí medzinárodná preprava, najviac Rakúsko, potom Česko, Maďarsko, Poľsko a menej Nemecko. Vozíme prevažne agroprodukty, umelé hnojivá a iný sypký materiál. To sú príklady najväčších objemov dopravy do a z Rakúska,“ spresňuje Ján Šebo.

10. výročie

Firma Ján Šebo – Medzinárodná doprava oslavuje v októbri 2022 desiate výročie. Celkovo však na slovenskom trhu pôsobí už 31 rokov. Prvé nákladné auto kúpil majiteľ v roku 1991, bol to trambus. Za vyše 23 rokov do firmy Jána Šeba z Podlužian pribudli k trambusu ďalšie štyri desiatky modrých ťahačov prevažne značky Scania, ktoré križujú cesty strednej Európy.

Ján Šebo mal k autám blízko už v mladosti: „Vyučil som sa na Strednom odbornom učilišti v Leviciach za automechanika.“ Po vyučení pracoval v Okresnom stavebnom podniku v Leviciach. A v roku 1983 nastúpil do Agrochemického podniku Levice, kde jazdil na trambuse MTS 706. V roku 1991 sa rozhodol, že začne podnikať. „Začínal som s vozidlom MTS 24,“ spomína na začiatky.

„K našim významným partnerom patria spoločnosti Slovenské cukrovary Sereď, Agrana, Arimex Bratislava a Provit SK. Vozíme pre ne najmä agroprodukty, umelé hnojivá a iný sypký materiál,“ dodáva Ján Šebo, majiteľ firmy. „Dobrí šoféri sú u nás vítaní, dôležitá je odbornosť, spoľahlivosť, sebadisciplína a komunikatívnosť.“

Prvý bol Trambus MTS 706

Zdroj
transport.sk
Editor
VIB

Prečítajte si aj

Back to top button