Cestná doprava

Na Slovensku bude výnimka zo zákazu jazdy aj 24. a 31.5.

Prezídium Policajného zboru povolilo všeobecnú výnimku z § 39 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke na nedele 24. a 31. mája 2020. Zámerom je  znížiť koncentráciu vodičov nákladných vozidiel na odpočívadlách, či odstavných plochách a zabezpečiť plynulý tranzit cez územie Slovenskej republiky.

Výnimka platí pre všetky nákladné vozidlá na diaľniciach, rýchlostných cestách, cestách I. triedy a cestách pre medzinárodnú premávku na území Slovenskej republiky.

Povolením výnimky nie je dotknuté oprávnenie policajta zakázať vodičovi jazdu na nevyhnutne potrebný čas alebo mu prikázať smer jazdy podľa § 69 ods. 1 písm. a) zákona, ak si to vyžiada bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky.

Podľa zákona o cestnej premávke platí, že na  diaľnici,  rýchlostnej  ceste  a  na  ceste  I.  triedy  je  zakázaná  jazda  motorovým  vozidlám  s  najväčšou  prípustnou  celkovou  hmotnosťou prevyšujúcou 7 500 kg a motorovým vozidlám s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3 500 kg s prípojným vozidlom v nedeľu a v posledný deň pracovného pokoja v čase od 00.00 do 22.00 hodín (a aj v prvý deň pracovného pokoja a v sobotu, ak táto nasleduje po pracovnom dni v období od 1. júla do 31. augusta v čase od 07.00 do 19.00 hodín).

Povolením tejto výnimky tak môžu nákladné vozidlá prevážať tovar cez naše územie najbližšie dve nedele. Pripomíname tiež, že zákaz jazdy pre nákladné vozidlá v nedeľu a počas štátnych sviatkov platí v Českej republike aj v Rakúsku.

Užitočný prehľad zákazov jázd pre nákladné vozidlá nájdete na tejto stránke.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
MV SR

Prečítajte si aj

Back to top button